Frivillige fra stormødet i København d. 7. september
Frivillige fra stormødet i København d. 7. september

Her er Zornigs valgkamp for Underdanmark

Politik

16/9/13 9:20

Mikael Lindholm

En hærskare af frivillige til dørklokkerne, kendisser på valgplakater, værtshusdebatter, støttekoncert og sange af brændte børn. Det er blandt elementerne i valgkampagnen Stemmer på Kanten, der skal få samfundets svageste til stemmeurnerne d. 19.

Valgkampagnen Stemmer på Kanten vokser i rækkerne i takt med at frivillige borgere, interesseorganisationer og virksomheder slutter op bag bestræbelsen på at få samfundets svageste til at bruge deres stemme og blive hørt politisk. Kampagnen har nu 500 frivillige og antallet stiger. Der er valgkampkontorer i Nakskov, Aalborg, Århus, Odense og København, hvor den nationale kampagne bliver ledet fra frem til valgdagen den 19. november.

”Formålet er at bringe politikere og socialt udsatte tættere sammen. Få stemmen tættere på urnen og urnen tættere på stemmen, så de socialt udsatte bliver hørt og får større indflydelse på deres eget liv,” siger Lisbeth Zornig Andersen, initiativtager til kampagnen og stifter af Huset Zornig.

Ved sidste kommunalvalg brugte kun 32 pct. af kontanthjælpsmodtagerne deres stemme. Ifølge valgforskere kan tallet blive endnu lavere til november, hvilket marginaliserer samfundets mest udsatte borgere endnu mere.

”Hvis vi ikke gør noget nu, er der en stor gruppe mennesker, der ikke er en del af den ’demokratiske overklasse’, der bliver overset. Vi risikerer at knække midt over som samfund, hvis ikke vi får vendt den udvikling,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

 Kendte danskere støtter Stemmer på Kanten

Valgkampagnen bliver støttet af et ambassadørkorps af kendte, som står klar til at skabe opmærksomhed og op til valget optræde på valgplakater ved siden af politikerne for at skabe fokus på dem, der ikke bruger deres stemme. Ambassadørkorpset tæller Pernille Rosendahl, Linse Kessler, Peter Mygind, Per Fly, Poul Krebs, Rene Toft Simonsen, Jooks, Sara Blædel, med flere. Ambassadørkorpset tæller også socialt udsatte, som Steen Rosenquist, hjemløs, Kenneth Eriksen, misbruger og hjemløs, Sarah Libra Locc, skizofren, med flere.

Peter Mygind støtter fuldt op om projektet:

”Igennem mit arbejde som frivillig i forskellige velgørenhedsorganisationer, har jeg mødt mennesker, som har brug for hjælp til at kunne overskue deres hverdag. Grundet alkohol, vold i familien eller generel magtesløshed i livet, så er de gået i stå. De mennesker har også en stemme. Men den kan de kun bruge, hvis de får hjælp til at bruge den. Denne kampagne er meget vigtig. Ikke kun for demokratiets skyld, men for respekten for det enkelte menneske. Uanset hvem vi møder i vores liv, skal vi se dem som mennesker og behandle dem ligeså. Derfor støtter jeg kampagnen med hele mit hjerte.”

Filminstruktør Per Fly understreger ligeledes vigtigheden af kampagnen:

”Fra mit arbejde med filmen 'Bænken' ved jeg, at mennesker med massive sociale problemer kan have svært ved at overskue helt almindelige hverdagsaktiviteter. En valghandling kan nemt fremstå som uoverskuelig i den sammenhæng. Der er næsten ingen af de socialt marginaliserede, der stemmer, og så længe valgdeltagelsen hos denne gruppe er lav, er der ikke et pres på politikerne for at rette deres politik i deres retning. De skal på landkortet som stemmeafgivende danskere, så de kan blive en magtfaktor på vægtskålen og gøre en forskel i kommunerne. Derfor støtter jeg Stemmer på Kanten.”

Valgkampssang med demokratisk valgkampsvideo

Mange af de frivillige i kampagnen har selv brændte historier, blandt andre rapperen Sara Libra Locc, der, sammen med sangeren Yasmin Steenholdt, har skrevet valgkampssangen ’Stemmer på Kanten’. Sangen er inspireret af kampagnen og er en intens og fængende valgkampssang.

I forbindelse med sangen opfordrer Lisbeth Zornig Andersen danskerne til at lytte til sangen og på egen hånd gå ud og filme deres bud på en musikvideo. Det kan være alt fra grafiske input til mobilfilmede klip af en hverdag.

”Vi inviterer folk til at lytte til teksten og gå ud og være kreative. Alle bud er velkomne frem til den 19. november,” siger Lisbeth Zornig Andersen. Alle bud kan sendes til emailadressen [email protected]

Landsdækkende kampagne

Stemmer på Kanten har – foreløbig - lokaler i København, Århus, Ålborg, Odense og Nakskov. Kontorerne organiserer de lokale aktiviteter og er knudepunkt for mobilisering af frivilligkorpset, der bliver klædt på til valget. Der bliver løbende rekrutteret frivillige og oprettet netværk i forbindelse med frivilligindsatsen landet over.

Den 7. og 8. september blev der afholdt lokale stormøder som kick-off-arrangementer til valgkampen i de fire storbyer, og d. 15. september var der stormøde i Nakskov på Lolland. På stormøderne blev der afholdt workshops i fundraising, vælgermøder, lyttemøder, pressekontakt, brevstemmeindsats, arrangering af folkekøkkener ved stemmestederne og meget mere. Aktiviteterne er allerede i gang, og til stormøderne blev ideerne videreudviklet og færdigkoordineret med alle de frivillige. Lisbeth Zornig Andersen var selv rundt og møde de frivillige på stormøderne.

”Det er overvældende med den opbakning, vi får, og det var en stor oplevelse at møde de mange ildsjæle rundt omkring i landet," siger hun.

Selv om kampagnen er landsdækkende har Nakskov på Lolland en særlig position i kampagnen. Dels er det et særligt hårdt ramt område i udkantsdanmark, Lisbeth Zornig Andersen er også født og opvokset i Nakskov. Derfor er Nakskov et fokusområde, hvor en række mobiliseringstiltag bliver testet af. 

21-årig valgkampagneleder

Det er den 21-årige stud. polit. Therese Evald, der står i spidsen for valgkampagnen. Hun har erfaring fra politisk arbejde og kommer selv fra en dysfunktionel familie. Hendes far var alkoholiker og døde sidste år.

"Det jeg tager med mig fra min barndom er følelsen af ikke at være blevet hørt. Jeg forstår afmagten og det vil jeg bruge som mit redskab i kampagnen”, siger Therese Evald.

Hun har tilrettelagt strategien for kampagnen og blandt andet udviklet en frivilligguide til alle de, der vil være med, et principprogram for socialt udsathed, som de politiske partier kan anvende i deres kampagner, og rekrutteret en lang række samarbejdspartnere til kampagnen. Hun er glad for opbakningen til kampagnen.

”Det er enormt positivt med den opmærksomhed og den energi, der lægges i kampagnen. Det er mennesker i alle aldre og fra alle afkroge af samfundet, der melder sig på banen som frivillige, ud over mange organisationer,” siger Therese Evald.

Ud over den digitale kommunikation

Kampagnen har mange fronter. De digitale medier og platforme er en vigtig del af kommunikationsstrategien, hvor de frivillige og interesserede er med til at dele budskabet, invitere til arrangementer og sprede Stemmer på Kanten til så mange som muligt. Lisbeth Zornig Andersen er selv aktiv på Facebook og Twitter, hvor hun sammen med de frivillige har direkte kontakt med andre brugere i forskellige fora. Formålet er, at kampagnen og problematikken skal etableres i befolkningens bevidsthed, så de uhørte stemmer fra Underdanmark kommer på danskernes og politikernes dagsorden både før og efter valget.

Men de socialt udsatte er ikke nødvendigvis online. Derfor går Stemmer på Kanten direkte ud til væresteder, værtshuse og dørklokker for at møde folk direkte. Kampagnen arbejder landet over tæt sammen med en lang række organisationer, der til daglig har kontakt med socialt udsatte på forskellige måder.

Samtidig satser Stemmer på Kanten på at få husstandsomdelt foldere og brochurer om aktiviteter og tips om, hvor og hvordan man kan stemme på den nemmeste måde.

”Vi skal ud til så mange som muligt op til valget, og der kan internettet for nogle være en barriere frem for et middel til information,” siger Therese Evald.

Ud over flyers og andet produceres der T-shirts, valgplakater, ølbrikker, badges, bannere og øloplukkere for at bringe budskabet ud i alle hjørner og kanter.

Socialt bevidste samarbejdspartnere

Stemmer på Kanten bliver støttet en lang række organisationer, som opfordrer medlemmerne til at gøre en forskel eller på anden vis bidrager. Samarbejdspartnerne tæller blandt andet Dansk Socialrådgiverforening, Sammenslutningen af socialrådgiverstuderende, Blå Kors, Settlementet på Vesterbro, København, FOA, SAND, BUPL, Frivilligt Forum, Vollsmose Sekretariatet, Business LF/Embassy of Lolland-Falster, Lollands kommune, TUBA’s Venner, Missionen blandt hjemløse, Lænken, Bedre Psykiatri, Landsforeningen for Væresteder, Boligsselskabernes Landsforening, Dansk Psykologforening, Socialpolitisk Forening, Socialcheferne, Psykiatrifonden, Frelsens hær, Kofoeds Skole, SVID, Kirkens Korshær og LOS – De private sociale tilbud. Hertil samarbejder Stemmer på Kanten, indtil videre, med med Lollands kommune, Københavns kommune, Viborg kommune og Aarhus kommune.  

Sammen med socialt udsatte, frivillige og organisationer, opretter Stemmer på Kanten et Udsatteråd, der fokuserer på de hverdagsproblematikker, der opleves af socialt udsatte. Udsatterådet producerer et principprogram for social udsathed, som viser politikerne, hvad de socialt udsatte som vælgergruppe har af krav og vil have svar på for at give deres stemme. Dette bliver overleveret til politikerne sidst i oktober ved en overleveringsceremoni. De får derudover en drejebog til, hvordan de kan henvende sig til socialt udsatte som vælgergruppe.

Socialminister Annette Vilhelmsen støtter 100 pct. op om Stemmer på Kanten

”Stemmer på Kanten yder en stor indsats for at inddrage udsatte borgere i det kommende kommunal- og regionsvalg,” lyder det fra socialministeren.

Ministeren har samtidig oprettet en pulje på to millioner kroner til støtte af initiativer, der sigter på at hjælpe socialt udsatte til at bruge deres stemme til kommunalvalget. Lisbeth Zornig Andersen er glad for, at der afsættes midler til andre formål, end traditionelle oplysningskampagner:

”Mange af de mennesker, der ikke stemmer, når vi ikke ved hjælp af traditionelle oplysningskampagner. Det er godt, at der nu er politisk fokus på nye måder at nå og engagere samfundets svageste i fællesskabet.”

Obama-inspireret forandringskampagne

Ifølge Lisbeth Zornig Andersen er Stemmer på Kanten meget mere, end en oplysningskampagne:

”Dette er en forandringsorienteret kampagne. Busreklamer kan være gode, men de gør ikke en afgørende forskel. Vi vil rykke folk gennem en-til-en kontakt. Derfor er vi til stede ude på væresteder, værtshuse og alle steder, hvor socialt marginaliserede befinder sig. Hjemløse har problemer med at stemme, fordi de ikke har en adresse. Dem skal vi ud og møde.”

Stemmer på Kanten er en partipolitisk neutral politisk kampagne. Formålet er at få politikerne til at gøre sig attraktive for de socialt marginaliseredes stemmer.

Effekten af valgkampagnen vil blive målt i samarbejde med Københavns Universitet.  

Valgforsker Yosef Bhatti fra Københavns Universitet understreger behovet for kampagner med fokus på den lave valgdeltagelse:

”Det er afgørende at måle, hvad der virker. På den måde kan vi fremover bruge ressourcerne på den mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive måde og forhåbentlig derved øge valgdeltagelsen mest muligt”.

De erfaringer, som valgkampagnen gør i forbindelse med at få socialt udsatte til at stemme, skal bruges fremadrettet. Derfor samler kampagnen al materiale, drejebøger, frivilliguides, læringsvideoer og principprogrammer i en samlet drejebog til fremtidige kommunalvalg.

Afslutningsfest på Lolland

Som en tak til alle frivillige bliver der afholdt en støttekoncert af Big Fat Snake den 20. november. Det foregår i Nakskov på Lolland, hvor de frivillige bliver transporteret til fra hele landet.

”De frivillige er ude og støtte de socialt udsatte, men hvem støtter de frivillige? Dem vil vi gerne støtte,” lyder det fra Asger Steenholdt i Big Fat Snake.

Det er Lisbeth Zornig Andersen enig i:

”De frivillige gør et kæmpe stykke arbejde, og det er helt vildt fedt, at der er nogen, der har lyst til at støtte op om dem også. Det er sådan, det skal gøres. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til koncerten,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

 

 

 

 

Annonce