Vælgerne bakker op om sociale mål

Politik

21/10/2013 15:09

Mikael Lindholm

Hver tredje vælger bakker klart op om regeringens nationale mål på socialområdet frem til 2020. Hver anden er samtidig i tvivl om, hvordan politikerne vil prioritere indsatsen i deres kommune. Det fremgår af en meningsmåling udført af InFact for Huset Zornig. Lisbeth Zornig Andersen opfordrer politikerne til at melde ud, så de ikke skal sætte krydset i blinde.

Socialminister Annette Vilhelmsens nationale mål på socialområdet frem til 2020 møder stor opbakning blandt vælgerne. Hver tredje eller 34 pct. af vælgerne synes, det er en meget god eller god ide med sociale mål, mens blot 13 pct. mener, at det er en dårlig ide.

Det fremgår af en repræsentativ meningsmåling blandt 978 danskere over 18 år, som analysehuset InFact har udarbejdet for Huset Zornig.

Regeringens socialplan ”Alle skal med”, som blev lanceret i september, sætter for første gang konkrete mål op på socialområdet for hvor mange færre hjemløse, der skal være i 2020, hvor mange flere socialt udsatte børn skal have en uddannelse, hvor mange flere misbrugere skal igennem et vellykket behandlingsforløb, m.m.

Læs mere om 2020-målene her: http://www.denoffentlige.dk/sociale-2020-m%C3%A5l-de-mest-udsatte

Det er hovedsagelig kommunerne og regionerne, der skal levere på målene. Derfor er det også de kommunalpolitiske og regionspolitiske kandidater, der er til valg den 19. november, der i løbet af den kommende valgperiode skal løfte opgaven. Det gør det naturligt, at vælgerne får et bud på, hvordan det skal ske, fra de politiske kandidater, mener Lisbeth Zornig Andersen, direktør i Huset Zornig.

”Det er meget positivt, at vælgerne bakker op om, at vi sætter klar mål for hvilke resultater, vi som velfærdssamfund vil levere over for samfundets svageste. Derfor er det også vigtigt, at politikerne melder klart ud før kommunal- og regionsvalget, hvordan de vil indfri målene, så vælgerne ved, hvordan deres kandidat vil sætte ind over for de svageste blandt os. Ellers skal vælgerne sætte deres kryds i blinde, og det er ikke hvad jeg opfatter som ideen med vores demokrati,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Hidtil har mange politikere ikke formået at nå ud til vælgerne med et klart budskab. Ifølge InFacts måling mangler hver anden vælger – 48 pct. – et overblik over hvordan deres kommune vil prioritere indsatsen i de kommende år. Fire ud af ti vælgere – 39 pct. – er da også i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds.

”Der er nu mindre end en måned til valget, og vi har store vælgergrupper, som ikke ved, hvem de skal stemme på, eller hvad politikerne har tænkt sig at bruge valgperioden til. Det er ikke imponerende. Hvis det kommunale selvstyre skal give mening, så skal politikerne ud og debattere med vælgerne, fortælle hvad de vil og få vælgernes mandat til at gøre netop det. Ellers kan vi lige så godt styre hele landet centralt af anonyme bureaukrater,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Lisbeth Zornig Andersen har selv taget initiativ til den partipolitisk neutrale valgkampagne Stemmer på Kanten, der sigter efter få socialt udsatte til at stemme. Valgdeltagelsen blandt samfundets svageste grupper er meget lav, og det koster dem demokratisk indflydelse på indsatsen.

”Vi har heldigvis frivillige over hele landet, der er i fuld gang med at arrangere debatmøder mellem politikere og udsatte vælgere dér, hvor vælgerne er – på værtshuse, væresteder, borgerhuse. Hvert møde beriger både politikerne og vælgerne. I den sidste måned op til valget vil aktiviteterne tage til, og jeg håber på at se en helt anden dialog om hvordan vi indretter os i fællesskab, hvor klare svar på konkrete problemer er i forgrunden” siger Lisbeth Zornig Andersen.   

Ifølge Lisbeth Zornig Andersen slutter Huset Zornigs kampagne for samfundets svageste imidlertid ikke med valget den 19. november.

”Socialministerens nationale mål skal konkretiseres og operationaliseres, så vi får de bedste løsninger med de bedste resultater. Det arbejde vil vi bidrage til også efter valget. Vi har allerede drøftet målene i den sociale tænketank SIF, hvor vi har knap 100 eksperter og praktikere på socialområdet. Det arbejde bliver yderligere konkretiseret sammen med Udsatterådet, som afholder en workshop om målene. I begyndelsen af næste år indkalder vi til en høring om de sociale mål, hvor politikerne får mulighed for at drøfte dem med eksperter og praktikere – og ikke mindst de udsatte selv,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Fakta om undersøgelsen

Udført af: InFact ApS
Periode: 14. oktober 2013 kl. 17:30-20:15
Interviews: 978
Population: Danmark, indbyggere +18 år
Metode: Automatiske telefoninterviews
Vægtning: Køn, alder, geografi, FV11
Fejlmargin: Maks. +/- 3,1 procentpoint på totaler.
Undersøgelse må refereres med angivelse af kilde: Analysefirmaet InFact og Huset Zornig 

Mest Læste

Annonce