"Med så mange nye job er det er en udfordring at skaffe nok faglærte danske hænder til arbejdet. Men det er en udfordring, vi gladeligt tager imod," udtaler Transportminister Magnus Heunicke (S).

Analyse: Togfonden kan give 28.000 nye arbejdspladser

Infrastruktur

13/04/2015 09:26

Mikkel Sarka

En ny rapport om behovet for arbejdskraft som følge af Togfonden viser, at de store jernbaneinvesteringer kan skabe nye arbejdspladser svarende til over 28.000 årsværk. Op til 24.000 årsværk kan blive besat af dansk arbejdskraft, og det er 4.000 flere end hidtil antaget.

Det skaber flere arbejdspladser end forventet, når Togfondens investeringer ruller ud, og der skal sættes elmaster op og lægges nye skinner, og eksisterende jernbaner skal rettes ud og gøres hurtigere. 

Det viser ny rapport om de milliardinvesteringer, regeringen vil bruge på timedrift mellem de største byer, fuld elektrificering og hurtigere hastigheder på de regionale jernbaner. Og tallene glæder Transportminister Magnus Heunicke (S).

"Hvis der er noget, vi har brug for i Danmark, så er det flere arbejdspladser og en bedre kollektiv trafik. Og vi ser med de nye tal, at Togfonden i den grad leverer begge dele," Udtaler transportministeren.

Eksperter fra Trafikstyrelsen, Banedanmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Uddannelses- og Forskningsministeriet har som led i aftalen om Togfonden mellem Regeringen DF, EL og SF analyseret hvor mange job målt i årsværk, der kommer ud af de store investeringer. 

Arbejdsgruppen har set på den samfundsøkonomiske virkning af Togfonden på den danske og udenlandske beskæftigelse. Den har også analyseret tilgængeligheden af arbejdskraft i Danmark, altså om der er nok danske hænder til at besætte de mange job. 

"Med så mange nye job er det er en udfordring at skaffe nok faglærte danske hænder til arbejdet.  Men det er en udfordring, vi gladeligt tager imod. For jeg er sikker på, at når der er job at få med en så spændende opgave som at bygge fremtidens jernbane, vil flere medarbejdere også tage de nødvendige kurser og uddannelser," udtaler Magnus Heunicke.

Analyserne viser, at når de mange milliarder pumpes ud i samfundet, vil det have en samlet virkning på den danske beskæftigelse svarende til 18-24.000 årsværk. De mange danske job bliver skabt fra nu og frem til midten af 2020’erne. 

En stor del af jernbaneprojekterne vil blive udført i Region Midtjylland og Region Syddanmark, der dermed får størst mulighed for jobskabelse. Omfanget af udenlandsk arbejdskraft vil bl.a. afhænge af, hvor meget dansk arbejdskraft der er til rådighed. Analysen peger på en risiko for, at der kan opstå mangel på danske såvel ufaglærte, faglærte og højtuddannede medarbejdere - f.eks. elektrikere og ingeniører med specifik jernbaneviden. 

"Vi har allerede lavet væsentlige initiativer f.eks. en kontanthjælps- og en beskæftigelsesreform, som forventes at øge arbejdsudbuddet og forbedre mulighederne for opkvalificering af både faglærte og ufaglærte. Der er også etableret et Center for Jernbaneteknologi fra 2015. Men arbejdet med at sikre nok dansk arbejdskraft skal fortsætte, blandt andet ved at øge kendskabet til de jernbanetekniske uddannelser," siger transportminister Magnus Heunicke. 

Togfonden blev vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten den 17. september 2013.

Mest Læste

Annonce