Foto: Niels Busch

Danskerne sender færre breve og mailer mere

Infrastruktur

27/05/2014 11:08

Freja Eriksen

Med ændringen af postloven i februar 2014 er rammerne for Post Danmarks landsdækkende indsamling og omdeling af post lagt fast til og med 2016.

I løbet af 1. kvartal 2014 har det imidlertid vist sig, at antallet af breve, der sendes i Danmark, falder noget hurtigere, end hvad der hidtil har været forventet.

Det har betydning for, hvad det koster at indsamle og omdele post i Danmark, men det siger også noget om, hvor meget – eller måske hvor lidt – danskerne benytter posttjenesterne.

Derfor har transportministeren besluttet at gennemføre en undersøgelse af danskernes postvaner.

Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

- Jeg mener, at det er vigtigt, at danskerne får en postservice, der så godt som muligt stemmer overens med det behov, borgere og virksomheder har. Det kom vi godt i mål med ved den seneste ændring af postloven.

- Nu har det efter de første måneder af 2014 desværre alligevel vist sig, at der sendes meget færre breve, end hvad vi regnede med.

- Derfor synes jeg, at det er fornuftigt at få undersøgt hvordan danskernes postvaner er. Det vil hjælpe med til at sikre, at de krav, som Post Danmark skal leve op til efter postloven, også stemmer overens med det behov for posttjenester, som danskernes rent faktisk har.

- Jeg er sikker på, at undersøgelsen vil give et godt udgangspunkt for de næste politiske drøftelser om postservicen i Danmark.

Transportministeriet vil på www.udbud.dk offentligøre nærmere rammer for den annoncerede undersøgelse af danskernes postvaner.

Mest Læste

Annonce