Massiv EU-støtte til danske transportprojekter

Infrastruktur

11/7/13 9:05

Freja Eriksen

EU-medlemslandene har godkendt Europa-Kommissionens forslag til hvilke europæiske transportprojekter, der får tildelt EU-støtte. Beslutningen betyder bl.a., at der tildeles yderligere ca. 87 mio. kr. til Femern Bælt-forbindelsen. Samlet tildeles der i alt ca. 790 mio. kr. i EU-støtte til danske projekter, hvoraf størstedelen går til jernbaneprojekter.

Midlerne kommer fra programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som har til formål at styrke det indre marked, blandt andet ved at fremme mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer.

Femern Bælt-forbindelsen får tildelt yderligere 87 mio. kr. til de forberedende anlægsarbejder, så den samlede EU-støtte til projektet nu udgør 1.527 mio. kr. frem til ultimo 2015. Projektet har dermed opnået den højest mulige støttesats til de forberedende anlægsarbejder, ligesom projektet i forvejen er tildelt den højest mulige støttesats til projekteringsfasen.

Endvidere støttes en lang række af Banedanmarks jernbaneprojekter:

  • Projekteringsfasen for den nye bane København-Ringsted
  • Projekteringsfasen for Femern Bælt jernbane-landanlæg (Ringsted-Rødby)
  • Anlægsfasen for dobbeltsporet Vamdrup-Vojens
  • Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov samt anlæg af godsspor til Esbjerg Havn
  • Første del af udrulningen af det nye signalsystem til jernbanen på strækningen Langå-Frederikshavn.

Transportminister, Henrik Dam Kristensen, udtaler i forbindelse med støttetildelingen:

- Det er meget glædeligt, at Europa-Kommissionen har valgt at prioritere så mange danske projekter i denne ansøgningsrunde.

- Den forøgede støtte til Femern Bælt-forbindelsen viser endnu engang den store opbakning til projektet fra Kommissionens side. Vi er på EU-plan enige om i særlig grad at prioritere de grænseoverskridende strækninger for at binde medlemslandenes infrastruktur bedre sammen. Det er derfor helt i den ånd, at et af Europas helt store grænseoverskridende projekter nu prioriteres yderligere.

- Det er ligeledes meget positivt, at så mange af Banedanmarks jernbaneprojekter tildeles meget store beløb i EU-støtte. Projekterne er både i det østlige og vestlige Danmark med til at binde Skandinavien bedre sammen med resten af Europa, og det gør jernbanen mere attraktiv for både gods- og passagertransporten. Endelig bidrager projekterne til en grøn omstilling af transporten.

- Resultatet for denne ansøgningsrunde er yderst tilfredsstillende.

Her kan du finde en samlet oversigt over de danske projekter, der har fået tildelt EU-støtte i forbindelse med ansøgningsrunden.

Annonce