Illustration af Femern-forbindelse. Foto: Femern A/S.

Transport- og bygningsministeren indkalder Femern-forligskreds

Infrastruktur

30/06/2015 09:02

Mikkel Sarka

Uventet lav EU-støtte på 4,4 mia. kr. får den nytiltrådte transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt til at reagere.

Transportkommissær Violeta Bulc har den 29. juni 2015 meddelt, at sænketunnel-projektet under Femern Bælt vil få tildelt en støtte på 589 mio. euro, svarende til knap 4,4 mia. kr., for perioden fra 2016 til 2019. De nærmere begrundelser for den tildelte støtte til Femern Bælt-projektet foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

Der har ifølge transportkommissæren været en meget stor efterspørgsel på EU-midlerne. I alt var der udbudt 12 mia. euro (godt 89 mia. kr.) i ansøgningsrunden, men der blev i alt søgt om støtte for 36 mia. euro (godt 268 mia. kr.). 

Der vil inden 2020 blive mulighed for at søge om yderligere EU-støtte.

De syv partier, der står bag Femern Bælt-forbindelsen – Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti – har tidligere aftalt, at den samlede økonomi i projektet skal revurderes i løbet af efteråret 2015. 

Den nytiltrådte transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt vil dog drøfte situationen med forligspartierne hurtigst muligt.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Det er en dramatisk nyhed, jeg har fået på min første dag i Transport- og Bygningsministeriet. 

- Vi får kun omtrent halvdelen af det, vi har regnet med at få i EU-støtte til Femern Bælt-forbindelsen og kommer til at mangle over 4 milliarder kr.

- Det er alvorligt og så store beløb, at forligskredsen skal indkaldes omgående og have en orientering. Jeg forventer, at vi vil holde et møde inden for de allernærmeste dage, hvor vi vil vurdere, hvor vi står.

På forligskredsmødet vil forligspartierne få en orientering om den tildelte EU-støtte og en status for den videre proces for projektet.

Mest Læste

Annonce