50 nye praktikcentre åbner over hele landet

Velfærd

21/08/2013 10:44

Freja Eriksen

Den 1. september åbner 50 praktikcentre i hele landet. Centrene skal forbedre kvaliteten i skolepraktikken og sikre, at de unge kan få en erhvervsuddannelse.

Nye praktikcentre på erhvervsskoler over hele landet skal styrke erhvervsuddannelserne og sikre, at unge kan gennemføre deres uddannelse. Praktikcentrene, som starter op den 1. september, er for de elever, der ikke har en ordinær praktikplads hos en arbejdsgiver. I stedet kan eleven kombinere skolepraktik med kortere eller længere praktikforløb hos en arbejdsgiver. De nye praktikcentre bliver etableret på 50 af landets erhvervsskoler. Centrene skal hjælpe eleverne videre med praktikuddannelse i 46 forskellige uddannelser.

”Flere unge skal have en erhvervsuddannelse. Derfor vil regeringen styrke uddannelserne, så vi i fremtiden fortsat kan have dygtige håndværkere og andre faglærte, der kan være med til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Et vigtigt skridt er at sikre praktikpladser til eleverne, så de kan færdiggøre deres uddannelse. De nye praktikcentre på erhvervsskolerne skal give de unge en spændende uddannelse med en praktikpladspakke via skolepraktik i kombination med så meget virksomhedspraktik som muligt,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Praktikcentre vil betyde en omlægning af skolepraktikken, så skolerne får en større del af ansvaret for at sammensætte en elevs samlede uddannelse, hvis eleven ikke har fået en ordinær uddannelsesaftale hos en arbejdsgiver for hele uddannelsen. Centret skal formidle uddannelsesaftaler, hvor den unge fx arbejder på en byggeplads for den lokale tømrervirksomhed 3-6 måneder og derefter kommer til en ny arbejdsplads eller tilbage til skoleundervisning eller praktikuddannelse på praktikcenteret. Centrene skal arbejde for, at så mange elever som muligt kommer i praktikuddannelse – meget gerne ude i virksomhederne.

En række af landets erhvervsskoler har gennem en forsøgsordning opbygget gode erfaringer med at være praktikcenter. Ifølge en evaluering af forsøget oplevede erhvervslivet væsentlige forbedringer af skolepraktikken. Det arbejde skal nu videreføres og udbygges i de nye praktikcentre.

Praktikcentrene er en del af Finanslovsaftalen om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Fakta

De seneste praktikpladstal for juni viser, at cirka 6.000 elever var i skolepraktik i juni. Det er en stigning på 20 procent i forhold til samme måned sidste år og en god udvikling, fordi flere unge derved få en uddannelse. I juni måned var der næsten 6.800 praktikpladssøgende elever, hvilket er en stigning på fem procent i forhold til samme måned sidste år. Af disse søgte cirka 6.250 elever praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er en stigning på seks procent i forhold til samme måned sidste år. Derudover søgte 534 elever praktikplads i uddannelser uden skolepraktik, hvilket er et fald på syv procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. 

Læs mere: 

De 50 erhvervsskoler, der opretter et praktikcenter fordelt på 46 forskellige uddannelser, kan ses her

Om skolepraktik

Læs evalueringsrapporten: Kvalitet i skolepraktik

Læs finanslovsaftalen om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Praktikpladsstatistik juni 2013

 

Mest Læste

Annonce