Alle partier bag ny skilsmisse-pakke

Politik

08/09/2014 10:45

Suleman Haider

Alle Folketingets partier er blevet enige om en aftale, der skal sikre, at en forælder ikke kan chikanere den anden forælder ud af barnets liv efter en skilsmisse. Statsforvaltningen får flere håndtag at dreje på.

Børn skal ikke miste kontakten med en forælder, blot fordi den anden forælder forhaler en sag i Statsforvaltningen. Det slår Folketingets socialordførere og socialministeren fast med en aftale om en række initiativer, der skal gøre op med de ulykkelige sager - den såkaldte skilsmisse-pakke.

”Det bliver aldrig i orden, at kontakten mellem barn og forælder afbrydes, bare fordi den ene forælder ønsker det. Forældrene skal samarbejde – også om, at barnet bevarer kontakten til begge dets forældre, hvor det er til barnets bedste. Med skilsmisse-pakken har vi taget et vigtigt skridt for at sikre, at det også rent faktisk sker,” siger socialminister Manu Sareen.

Læs også: Nyt initiativ skal hjælpe skilsmissebørn

Socialministeren og socialordførerne er bl.a. blevet enige om: 

• Mødepligt i Statsforvaltningen
• Hurtigere midlertidige afgørelser om samvær
• Rådgivning i eget hjem til forældre, hvis sag behandles i fogedretten, og hvor næste skridt er, at barnet skal hentes af fogeden og politiet.

”Uanset partiskel har vi alle været meget optaget af at sætte børnene i centrum i skilsmisser. Og af, hvad vi kan gøre for eksempelvis at undgå de sager, hvor konflikterne er så voldsomme, at fogeden eller politiet må hente barnet, fordi forældrene ikke kan blive enige. Derfor er jeg rigtig glad for, at det er lykkedes os i fællesskab at skrue en pakke sammen, så vi kan få sat en stopper for de her sager,” siger socialminister Manu Sareen.

Regeringen vil følge op på aftalen ved allerede i den kommende Folketingssamling at fremsætte et lovforslag, der skal føre initiativerne ud i livet.

Læs aftaleteksten her

Mest Læste

Annonce