Foto: Thomas Tolstrup
Foto: Thomas Tolstrup

Ambitiøs erhvervsuddannelsesreform på plads

Politik

25/2/14 7:00

Freja Eriksen

Med en ny aftale, ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, er der et stort kvalitetsløft på vej til erhvervsskolerne. Danmark har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.

Et bredt flertal af Folketingets partier Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre)Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, sikrer nu, at de unge får en erhvervsuddannelse af høj kvalitet og med gode muligheder for at videreuddanne sig. Der indføres blandt andet adgangskrav, talentspor, efteruddannelse af underviserne og flere undervisningstimer. Med reformen bliver eleverne sikret minimum 26 timers undervisning om ugen fra 2016 svarende til knap 35 lektioner om ugen.

I forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne skabes et nyt, attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø med et forbedret grundforløb, hvor de unge i løbet af den første del introduceres til de forskellige erhvervsuddannelser. Samtidig skal dygtige og motiverede unge have mulighed for videre uddannelse på eksempelvis erhvervsakademierne, ligesom de får bedre muligheder for at tage en eux, der giver dem både svendebrev og studenterbevis i hånden, når de har afsluttet deres erhvervsuddannelse.

Aftalepartierne styrker uddannelsesgarantien. Garantien betyder, at elever, der har gennemført grundforløbet, er sikre på at kunne gøre deres uddannelse færdig, hvis de kommer ind på en uddannelse med skolepraktik. Derudover øges adgangen til skolepraktik. Aftalepartierne er nemlig enige om at skabe flere pladser på de adgangsbegrænsede uddannelser fra næste år. Der er også afsat midler til, at flere uddannelser end i dag kan udbydes med skolepraktik.

Voksne på 25 år eller derover skal have en mere attraktiv, overskuelig og målrettet vej fra ufaglært til faglært. Derfor oprettes en erhvervsuddannelse for voksne, som er fyldt 25 år (EUV). Den nye erhvervsuddannelse skal tage afsæt i den uddannelse og de erfaringer, som den voksne allerede har.

”Jeg vil gerne takke Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti for gode og konstruktive forhandlinger. En bred politisk aftale er det bedste fundament for at fremtidssikre vores erhvervsuddannelser i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Hovedindholdet i aftalen om en reform af erhvervsuddannelserne:

 • Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik.
 • Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale, hvis man ikke opfylder adgangskravene og direkte adgang, hvis den unge har en praktikaftale eller en anden ungdomsuddannelse.  
 • 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder
 • Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger. 
 • Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdomsuddannelsesmiljø.
 • Fordelene ved campusmiljøer, mellem fx erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, skal udnyttes til gavn for et bedre ungdomsuddannelsesmiljø. 
 • Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling.
 • 45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag
 • Eux indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag
 • Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
 • Fokusering af vejledningsindsatsen
 • Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10)
 • Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse
 • Styrkelse af produktionsskolerne
 • Styrket uddannelsesgaranti
 • Fortsat indsats for at sikre eleverne praktikpladser
 • På baggrund af en analyse drøfter gymnasieforligskredsen ændring af adgangsreglerne til de gymnasiale uddannelser.
  Læs faktaark  Læs aftaletekst