Ambitioner for fremtidens dagtilbud

21/05/2012 14:41

Ministeriet for Børn og Undervisning

Task Force om Fremtidens Dagtilbud fremlægger fire centrale pejlemærker, som har betydning for arbejdet med læring og inklusion i dagtilbuddene. Task Force om Fremtidens Dagtilbud har siden april 2011 indsamlet eksempler på, hvordan dagtilbuddene arbejder med børns læring og inklusion.

Task forcen har besøgt 11 forskellige dagtilbud rundt om i Danmark, gennemgået forskning og undersøgelser samt inddraget aktørerne på dagtilbudsområdet. På den baggrund offentliggør task forcen i dag deres afrapportering, som indeholder fire centrale pejlemærker, der er vigtige for, at børn i dagtilbud lærer og ikke ekskluderes fra fællesskaber:

  • En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion
  • Målrettet forældresamarbejde
  • En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
  • Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer.

Hent rapporterne her

”Task forcen giver nogle vigtige pejlemærker for, hvordan vi kan styrke udviklingen af vores dagtilbud i forhold til læring og inklusion. Den pædagogiske praksis skal bygge på refleksion, viden og tilrettelæggelse. Og forældresamarbejde skal målrettes. Forældre kan for eksempel godt i langt højere grad inddrages i læringsarbejdet og bidrage til øget inklusion. Vi skal have høje ambitioner for udvikling af området. Og det er et fælles ansvar for både kommuner, forældre, politikere - og minister!” udtaler børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Task forcens pejlemærker vil blandt andet danne grundlag sammen med andre indspil og undersøgelser for et større udviklingsprogram på dagtilbudsområdet, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini igangsætter i efteråret. På konferencen i dag og fremadrettet vil aktørerne på dagtilbudsområdet få mulighed for at komme med input til udviklingsprogrammet.
 

Mest Læste

Annonce