Børne- og undervisningsministeren giver erhvervsskoler frit valg af it

04/4/13 10:38

Ministeriet for Børn og Undervisning

Fra sommeren 2013 kan erhvervsskoler selv vælge, hvilke it-systemer de vil administrere de erhvervsgymnasiale uddannelser i. Og fra 2015 gælder det frie valg alle erhvervsfaglige uddannelser.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini fremlægger nu en plan, som gør op med det statslige monopol på erhvervsskolernes administrative systemer.

Fra 2013 får de erhvervsgymnasiale uddannelser frit systemvalg, og fra 2015 følger resten af de erhvervsfaglige uddannelser. I perioden 2013-2014 bliver erhvervsskolernes nuværende obligatoriske system ”EASY -A” gradvist udfaset. Dermed gøres der plads til, at andre systemleverandører kan tilbyde forskellige nye løsninger til skolerne. 

Både erhvervsskolerne, it-brancheforeningerne og de nuværende it-leverandører har været inddraget i arbejdet med at finde den rigtige model for, hvordan erhvervsskolesektoren i fremtiden kan anskaffe gode og moderne systemer, som leveres på markedsvilkår. 

”Fremover kan erhvervsskolerne – ligesom gymnasier og VUC – frit vælge hvilke it-systemer, de ønsker at bruge i studieadministrationen. Sammen med parterne har vi arbejdet for at finde den løsning, som bedst understøtter skolernes behov,” siger Christine Antorini. 

Både Ministeriet for Børn og Undervisning og institutionerne er opmærksomme på, at en tilbagetrækning af UNI•C fra markedet for studieadministration skal ske gradvist og uden risiko for, at institutionerne står uden et administrativt system til det daglige arbejde. 

Sideløbende vil Ministeriet for Børn og Undervisning rådgive institutionerne om, hvordan de bedst kan anskaffe og stille krav til it-løsninger på et frit marked, sådan at de får den bedst mulige it-understøttelse i fremtiden. 

Fakta om frit systemvalg

”EASY-A”, som er UNI•C’s nuværende studieadministrative system til erhvervsskolerne, udfases, sådan at der gøres plads til nye leverandører. 

Det er tilstræbt, at det skal være lettere at være leverandør på markedet for studieadministrative systemer. De administrative data om elever, uddannelser med mere kommer til at ligge i en database hos UNI•C og dataindberetningen til Ministeriet for Børn og Undervisning forenkles, sådan at administrative systemer på ungdomsuddannelserne får én fælles kanal til indberetning af data til ministeriets centrale systemer. Dermed kan leverandørerne fokusere på at levere god understøttelse af de daglige administrative arbejdsgange ude på skolerne. 

Institutionerne har i arbejdet med den nye løsning pointeret vigtigheden af, at data om elever, uddannelsesforløb med mere ligger centralt og håndteres sikkert. Det imødekommes med en løsning, hvor de administrative data kommer til at ligge i en central database hos UNI•C. Nye administrative systemer vil kunne koble sig på denne database, hvilket samtidig vil gøre det lettere at være ny leverandør. 

Yderligere bliver der etableret en løsning, hvor de meget komplekse økonomiberegninger indtil videre forbliver i UNI•C, så skolernes og statens økonomi ikke udsættes for unødige risici. 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce