Eftersynet af inklusionsindsatsen går nu i gang

Ledelse

03/11/15 9:09

Nick Allentoft

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal kortlægge udfordringerne på inklusionsområdet og derefter komme med anbefalinger til, hvordan inklusionsindsatsen kan løftes ude på de enkelte skoler.
Regeringen vil sikre bedre rammer for elever med særlige behov. Nogle steder har lærerne ikke været klædt godt nok på, og eleverne har ikke fået den nødvendige støtte. Derfor igangsætter regeringen nu et eftersyn af inklusionsindsatsen. Det skal udføres af en ekspertgruppe, der er tæt på dagligdagen ude på skolerne.

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal kommer til at stå i spidsen for gruppen, der derudover består af tre kommunale repræsentanter, to lærere, en pædagog, en repræsentant fra PPR og to repræsentanter for eleverne. Herudover vil der blive nedsat en større referencegruppe bestående af folkeskolens parter, relevante vidensaktører og forskere på området.

Grupperne skal kortlægge inklusionsområdet gennem en række undersøgelser. Arbejdet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger til arbejdet med inklusion, som skal være nemme for kommunerne og skolerne at iværksætte. Anbefalingerne skal være klar om seks måneder.   ”Der er mange steder, hvor der er udfordringer med at få inklusionen til at lykkes. Det er ikke nogen nem øvelse at få flere børn med i fællesskabet i den almene folkeskole. Vi vil være sikre på, at alle børn får den nødvendige støtte. Det er derfor, vi nu gennemfører et eftersyn af inklusionsindsatsen,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.   ”Jeg ser frem til opgaven som formand for inklusionseftersynets ekspertgruppe. For mig at se er der tre store og vigtige opgaver, vi skal tage fat på: Vi skal give et samlet billede af inklusionsindsatsen, finde gode eksempler og hovedproblemer samt ikke mindst komme med anbefalinger til praksis og justeringer. Målet må være, at ideen om inklusion i skolen, hvor alle elever lærer og trives, skal lykkes i skolens virkelighed,” formand for Skolelederforeningen og ekspertgruppen Claus Hjortdal.   Udover ekspertgruppens arbejde vil regeringen også indlede et tæt samarbejde med KL om inklusionsindsatsten med henblik på at understøtte området bedst muligt.   Fakta om eftersynet af inklusion i folkeskolen   Eftersynet skal:   Afdække proportioner i omstillingen til inklusion, herunder afdække udfordringer i indsatsen samt give et billede af indsatser på kommune- og skoleniveau, herunder også i forhold til brug af ressourcepersoner, særlige læringsmiljøer og ressourceanvendelse. Identificere hovedproblemer og gode eksempler i forhold til den konkrete implementering, for eksempel i forhold til særlige målgrupper. Dette skal ske med udgangspunkt i nedenstående emner.  Komme med anbefalinger til den praktiske implementering, der umiddelbart kan anvendes af de forskellige aktører, samt eventuelle forslag til konkrete justeringer.   Oversigt over ekspertgruppen
 • Claus Hjortdal, Formand for ekspertgruppen, Formand for Skolelederforeningen
 • Mads Brix Baulund Formand for Sammenslutningen af Unge Med Handicap
 • Henrik Beyer Direktør for Børne- og Ungeforvaltningen, Herning Kommune
 • Lars Svensson Skolechef, Aabenraa Kommune
 • Mette Grønvaldt Skolechef, Brøndby Kommune
 • Jacob Stenholt-Jacobsen PPR-leder, Solrød Kommune
 • Ann Rytter Westerberg Speciallærer, Glostrup Skole – Afdeling Skovvang
 • Karina Abildgaard Leisin Lærer og AKT-vejleder, Hyltebjerg Skole
 • Rikke Smedegaard Hansen Pædagog, Nyborg Kommune.
 • Mads Løjtved Rasmussen Politisk næstformand, Danske Skoleelever
  Følgende organisationer får mulighed for at udpege medlemmer til referencegruppen
 • KL
 • Børne- og Kulturchefforeningen
 • Danmarks Lærerforening
 • Skolelederforeningen
 • Skole og Forældre
 • Danske Skoleelever
 • BUPL
 • Landssamrådet af PPR-chefer
 • Samrådet af specialskoleledere
 • Danske Handicaporganisationer
 • DH’s medlemsorganisationer
 • Rådet for Børns Læring
 • Rådet for Socialt Udsatte
 • Børnerådet
  Derudover indgår følgende medlemmer i referencegruppen
 • Lotte Bøgh-Andersen Professor MSO, Institut for Statskundskab samt Det Nationale
 • Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner.
 • Michael Rosholm Leder af Trygfondens Børneforskningscenter.
 • Professor på Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.
 • Simon Calmar Andersen Professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, med
 • særlige opgaver på folkeskoleområdet.
 • Søren Hertz Børne- og ungdomspsykiater.
 • Susan Tetler Professor, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse– Forskningsprogrammet Social- og specialpædagogik, inklusion og ledelse af organisationer.
 • Maja Røn Larsen Adjunkt, Postdoc, Institut for Psykologi og uddannelsesforskning, 
 • Roskilde Universitetscenter.
 • Andreas Rasch-Christensen Forsknings- og udviklingschef VIA University College.
 • Chantal Pohl Nielsen Forskningskoordinator og seniorforsker, Afdelingen for Skole og Uddannelse, SFI.
 • Lars Qvortrup Professor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
 • Lone Johansen Adjunkt og udviklingskonsulent ved videreuddannelsen UCC.
   

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce