Elever og virksomheder er glade for eux

11/02/2013 10:30

Ministeriet for Børn og Undervisning

Elever, skoler og virksomheder er glade for at gå på eux-forløb, hvor elever både får svendebrev og en gymnasial eksamen. Mange elever forventer at læse videre, viser ny rapport. Børne- og undervisningsministeren er begejstret og opfordrer de faglige udvalg til at arbejde for, at flere uddannelser udbydes med eux.

Cirka 400 elever startede på eux-forløb i skoleåret 2011-2012 indenfor 20 forskellige erhvervsuddannelser, som udbydes med eux.

Både elever, lærere og virksomheder er rigtig glade for de nye eux-forløb, viser en ny undersøgelse som Professionshøjskolen Metropol har udført for Ministeriet for Børn og Undervisning.

”Selvom vi endnu ikke har set de første eux-elever færdiggøre deres uddannelse, er jeg rigtig glad for, at både elever, skoler og virksomheder er tilfredse med eux-forløbene. Eleverne får både en erhvervskompetence, som giver dem adgang til arbejdsmarkedet, og en studiekompetence, som giver dem mulighed for at læse videre,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Forfatterne bag rapporten har talt med flere virksomhederne, der siger, at eleverne er gode til at samarbejde og til at indgå i virksomheden på en god måde.

Alle skoler, som er udbudsgodkendt til erhvervsuddannelsen, kan udbyde eux-forløb, hvis de har de nødvendige forudsætninger for at udbyde undervisning og afholde prøver på gymnasialt niveau. Uddannelsen forlænges med cirka et halvt år, når en elev går på eux.

Uddannelsens formål er klart. Når eleverne færdiggør deres eux, har de både et svendebrev og et eksamensbevis for en gymnasial eksamen. Det betyder, at eleverne bliver uddannet som håndværkere, men samtidig tager eksamen i de mere boglige gymnasiale fag, der giver studiekompetence til videregående uddannelse.

Eux henvender sig til den gruppe elever, der har mod på og kvalifikationer til at arbejde mere intensivt med de teoretiske fag end i en normal erhvervsuddannelse. De får til gengæld den bonus, at de får både erhvervskompetence og samtidig studiekompetence svarende til HF.

”Jeg vil klart opfordre de faglige udvalg til at overveje, om flere uddannelser kan udbydes med eux, og jeg vil opfordre skolerne til at markedsføre og udbyde eux-forløb selv eller i samarbejde med andre erhvervsskoler. Det styrker erhvervsuddannelserne og skolerne som helhed, at de kan tilbyde en særligt uddannelsestilbud, der tiltrækker unge, som måske per automatik ville vælge gymnasiet, fordi de ikke kender til erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Men vi har fantastisk spændende erhvervsuddannelser for alle typer unge,” fastslår Christine Antorini.

Fakta
Forfatterne bag rapporten har interviewet elever, mestre og uddannelsesansvarlige i virksomheder og med lærere og ledere på skolerne, der udbyder eux. Dertil kommer en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt få elever.

Konklusionerne er blandt andet:
Eleverne giver udtryk for en udpræget tilfredshed med hovedforløbsundervisningen, ligesom lærerne finder det udfordrende og udviklende at undervise elever, som efterspørger faglig relevans i undervisningen, og som har et højt niveau af selvstændighed og ansvarlighed.

Eux-eleverne inden for indgangen ”Bygge og anlæg” ses som en elevgruppe med egen profil, som adskiller sig ret markant fra typiske erhvervsuddannelseselever.

Eux-eleverne oplever generelt, at de får flere udfordringer og opnår mere respekt fra faglærerne på erhvervsskolerne end erhvervsuddannelseselever gør.

I det lange perspektiv har en betydelig del af eleverne et ønske om at læse videre efter endt uddannelse. En del elever taler i den forbindelse også om at tage to-tre år på arbejdsmarkedet, inden de læser videre, for at styrke deres arbejdsmarkedserfaring.

Skolerne arbejder på at planlægge studieophold i udlandet – fx til OL-byen i London.

Skoler har udviklet og gennemført særlige "brobygningsforløb" til eux som en vejledende og rekrutterende foranstaltning.

Der er udviklet tværfaglige opgaver mellem erhvervsuddannelses-fag og gymnasiale fag i fx husbygning, bygning af broanlæg, klima, regnvandsopsamling og spær.

Erfaringer fra hovedforløb
Eleverne trives på hovedforløbet. Det skyldes ifølge eleverne selv, at praktikken tilfører dem en socialisering, disciplinering og målrettethed, som kan komme dem til gode i hovedforløbet.

Eux: Det bedste fra to verdener

Eux giver dig to kompetencer i én, erhvervskompetence og studiekompetence. Eux er et tilbud til eleverne i erhvervsuddannelserne, der også gerne vil have en gymnasial eksamen.

En erhvervsuddannelse + en gymnasial eksamen = et svendebrev og et eux-eksamensbevis.

Sådan ser regnestykket ud for pionerårgangen på eux-forløbet, når de i 2014 kan kalde sig eux-studenter.

Eksempelvis kan eux-forløbet inden for bygge- og anlægsområdet være bygget op, så det retter sig mod videreuddannelse til for eksempel arkitekt eller bygningsingeniør, men det giver også adgang til gymnasiale suppleringskurser, hvis man vil have en anden form for videregående uddannelse. Med eux får eleverne et svendebrev og en gymnasial eksamen, så de får det bedste fra to verdener. 

Mest Læste

Annonce