EU's undervisningsministre drøfter muligheder for at forebygge radikalisering gennem uddannelsessystemet.

EU-undervisningsministre mødes i Paris for at bekæmpe radikalisering gennem uddannelse

Velfærd

17/03/2015 10:59

Nick Allentoft

I dag samles undervisningsministre fra EU-landene i Paris for at drøfte, hvordan man gennem uddannelsessystemerne kan forebygge radikalisering.
Undervisningsminister Christine Antorini tager desuden initiativ til en forskningskortlægning af viden på området og inviterer uddannelsessektorens parter til drøftelser om konkrete indsatser til at forebygge radikalisering.   På baggrund af terrorangrebene i Paris mod satiremagasinet Charlie Hebdo og et jødisk supermarked i januar 2015 har den franske undervisningsminister Najat Vallaud-Belkacem i samarbejde med den lettiske EU-formand Marite Seile samt EU-kommissær for uddannelse og kultur Tibor Navracsics inviteret til uformelt møde for EU-landenes undervisningsministre i Paris i dag.    På mødet skal ministrene drøfte, hvordan man gennem uddannelsessystemerne kan fremme medborgerskab og fælles værdier som frihed, tolerance og ikke-diskrimination for undgå radikalisering og ekstremisme hos børn og unge.   I Danmark er der kommet fornyet fokus på emnet efter to politisk motiverede drab mod to danskere i København i sidste måned.   Undervisningsminister Christine Antorini deltager i ministermødet. Før ministermødet skal undervisningsministeren sammen med sin franske undervisningsministerkollega på besøg på en kommuneskole i Paris, der i særlig grad har arbejdet med antiradikalisering i kølvandet på terrorangrebene i Paris i januar 2015.    ”Det er vigtigt, at vi på tværs af grænserne i Europa sikrer vores værdier som åbne og demokratiske samfund. Her har uddannelse stor betydning. Unge mennesker, der tager en uddannelse og får et job, bliver automatisk en del af et fællesskab og undgår at blive marginaliseret og tiltrukket af radikale miljøer. Derfor har vi i regeringen vedvarende fokus på at sikre, at alle får en uddannelse. Jeg ser frem til at drøfte med mine europæiske kolleger, hvordan vi kan bekæmpe radikalisering gennem uddannelse,” siger undervisningsminister Christine Antorini.   I Danmark har regeringen sammen med satspuljepartierne netop indgået en aftale om en række initiativer, der skal styrke forebyggelsen af radikalisering og ekstremisme. Undervisningsministeriet er nu i samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ved at tage stilling til, hvilke konkrete indsatser pengene skal gå til i uddannelsessektoren.    Samtidig tager undervisningsministeren initiativ til en tværgående forskningskortlægning af erfarings- og forskningsbaseret viden, som skal danne grundlag for uddannelsessektorens arbejde med antiradikalisering. Derudover vil undervisningsministeren drøfte med de centrale interessenter i uddannelsessektoren samt repræsentanter fra fritidsorganisationer og det frivillige foreningsliv, hvilke behov der er for evt. yderligere tiltag fra Undervisningsministeriets side.   Undervisningsministeriet har allerede gennem en årrække haft fokus på faglig og social inklusion af elever i den almene skole og fastholdelse af børn og unge, der er i fare for at falde ud af uddannelsessystemet, blandt andet via læringskonsulenternes tosprogsindsats og Brug for alle unge-kampagnen.  

Mest Læste

Annonce