Flere kommuner og skoler får mulighed for at deltage i tolærerforsøg

24/05/2012 20:12

Ministeriet for Børn og Undervisning

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini udvider nu forsøgene med tolærerordninger i folkeskolen, så yderligere 36 skoler får mulighed for at ansætte dygtige lærere, der skal fungere som faglige fyrtårne på tværs af skoler.

For at sikre nye veje til god inklusion gennemfører regeringen forsøg med tolærerordninger i folkeskolen. Og interessen for at deltage i forsøget har været overvældende stor. Faktisk har 71 kommuner og 600 skoler ansøgt om at deltage i forsøget.

Det får nu børne- og undervisningsminister Christine Antorini til at udvide forsøget.

”Det er fantastisk positivt, at så mange kommuner og skoler har haft lyst til at deltage. Derfor har jeg besluttet at udvide forsøget, så vi får mulighed for at afprøve en tredje variant af en tolærerordning. Vi giver nu yderligere seks kommuner og 36 skoler mulighed for at ansætte dygtige lærere, der på tværs af skoler skal fungere som faglige fyrtårne, og som gennem deltagelse i undervisningen i 6. klasse skal rådgive klassetrinnets lærere om, hvordan de sikrer bedre inklusion.”

Brugen af faglige fyrtårne er en tredje variant af forsøgene med tolærerordninger, hvor kommuner får tilskud til at ansætte en lærer med særlig faglig ekspertise, som skal deltage i undervisningen på 6. klassetrin og fungere som sparringspartner for lærerne. De to andre varianter er den klassiske tolærerordning med to læreruddannede lærere og en ordning med en lærer og en anden ressourceperson, som ikke er lærer. Det er blandt andet gode erfaringer fra udlandet og et dansk forsøg fra dagtilbudsområdet, der har inspireret til udvidelsen af forsøget.

Fakta om forsøg med tolærerordninger og nye samarbejdsformer på tværs af professioner

Forsøget, der gennemføres i skoleåret 2012/2013, indgår i folkeskolens nye udviklingsprogram, som vil være et integreret element i regeringens kommende folkeskolereform.

Forberedelsen af forsøget, der er designet som et randomiseret forsøg, er i fuld gang og sker i samarbejde med en forskergruppe fra Aarhus Universitet.

Følgende 18 kommuner er udvalgt til at deltage i forsøget med tolærerordninger, der gennemføres på 6. klassetrin:

- Assens Kommune
- Egedal Kommune
- Favrskov Kommune
- Frederikssund Kommune
- Hedensted Kommune
- Hjørring Kommune
- Kalundborg Kommune
- Kerteminde Kommune
- Københavns Kommune
- Ringkøbing-Skjern Kommune
- Sorø Kommune
- Sønderborg Kommune
- Tårnby Kommune
- Vallensbæk Kommune
- Viborg Kommune
- Ærø Kommune
- Aalborg Kommune
- Aarhus Kommune

Der er blandt de 18 kommuners ansøgerskoler blevet trukket lod om, hvilke skoler der indgår i projektet som indsatsskoler, og hvilke der indgår som kontrolskoler. Skolerne vil ved skolestart få oplyst, om de er udtrukket som indsats- eller kontrolskole, og hvilken af følgende tre indsatser ansøgerskolerne i givet fald er udtrukket til at gennemføre:

- Klassisk tolærerordning
- En tolærerordning med en lærer og en anden ressourceperson, der ikke er læreruddannet
- Faglige fyrtårne: en lærer med særlig faglig ekspertise ansættes til at rådgive seks skoler i kommunen.

Der er i 2012 afsat 31,5 millioner kroner til forsøget. Resultaterne forventes offentliggjort ved udgangen af 2013.

Kontakt
Lise Nordvig Rasmussen
Chefkonsulent
Departementet
[email protected]
Tlf. 33925756

Mest Læste

Annonce