Folkeskolens udfordringer under lup af elever, lærere og forældre

30/01/2013 13:04

Ministeriet for Børn og Undervisning

I en ny stor undersøgelse er elever, lærere, forældre, pædagoger og politikere blevet spurgt om, hvilke udfordringer, de synes, er de største i folkeskolen. Resultaterne skal bruges i de igangværende forhandlinger om regeringens folkeskoleudspil og i dialogen med partnerskabet for folkeskolen.

For første gang har Ministeriet for Børn og Undervisning gennemført en stor undersøgelse, hvor en række nøglepersoner på folkeskoleområdet svarer på, hvilke udfordringer og videnbehov der er væsentlige for at løfte kvaliteten i folkeskolen. Undersøgelsen viser blandt andet, at folkeskolen rammer for smalt og mister for mange elever, og der er også behov for kompetenceudvikling af lærerne.

"Det er meget værdifuldt, at vi nu har fået et meget omfattende billede af udfordringerne i folkeskolen vurderet af dem, der beskæftiger sig med folkeskolen hver eneste dag, enten fordi de går der, har børn der, underviser eller tager de politiske beslutninger ude i kommunerne. Det vil uden tvivl forbedre og kvalificere både vores diskussioner om folkeskolen i partnerskabet og forhandlingerne i folkeskoleforligskredsen om folkeskolen," siger Christine Antorini.

Det, mener de adspurgte, er de største udfordringer:

  • Folkeskolen rammer for smalt og mister for mange. 
  • Lærerne skal være bedre til undervisningsdifferentiering og inklusion.
  • Den måde, skolen er organiseret på, og tilrettelæggelsen af opgaverne begrænser muligheden for at gennemføre en undervisning, der fanger alle elever fagligt.
  • Der er behov for mere viden og kompetenceudvikling.
  • Kulturen i folkeskolen kan virke begrænsende for den faglige udvikling, og flere af aktørerne efterlyser en kulturændring, der giver plads til feedback og sparring fra ledere, pædagoger og andre lærere og sætter fokus på elevernes læreprocesser.

Mange af de udfordringer, som undersøgelsen peger på, adresseres i regeringens folkeskoleudspil. Det gælder blandt andet: 

    • En mere aktiv og sammenhængende skoledag vil give bedre muligheder for varieret undervisning, undervisningsdifferentiering og nye måder at tænke læring og aktiviteter sammen.

    Regeringen har sat over en milliard kroner af til efteruddannelse af lærerne og ledere, hvilket blandt andet skal styrke den fagdidaktiske viden, som lærerne i undersøgelsen efterspørger.

  • Et nyt korps af læringskonsulenter skal styrke kvalitetsudviklingen lokalt og fremme den kulturændring, som aktørerne efterspørger.

"Hvis vi skal lykkes med at forbedre vores folkeskole, skal vi inddrage alle med tilknytning til folkeskolen, så de kan være med til at løse de udfordringer, de nu i denne undersøgelse selv har været med til at pege på. Det ser jeg frem til at gøre i vores forhandlinger i folkeskoleforligskredsen, på møderne i partnerskabet og når jeg skal rundt på en række skoler og diskutere folkeskolens fremtid med alle interesserede," sige Christine Antorini.

Fakta

"Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer i folkeskolen" er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Ministeriet for Børn og Undervisning. Undersøgelsen omfatter elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, kommunale chefer, politikere og forskere. Cirka 1200 personer har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen offentliggøres i dag.

Mest Læste

Annonce