Formanden for det nye Råd for Børns Læring bliver Agi Csonka.
Formanden for det nye Råd for Børns Læring bliver Agi Csonka.

Formandskabet for det nye Råd for Børns Læring er udpeget

Velfærd

27/2/14 1:08

Freja Eriksen

Undervisningsministeren har i dag udpeget et nyt formandskab på syv personer, der skal lede Rådet for Børns Læring. Rådet skal rådgive om både dagtilbud og skoler.

Formandskabet for det nye Råd for Børns Læring er i dag blevet udpeget. Formanden for rådet bliver Agi Csonka, der er direktør for SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Agi Csonka har i en årrække været direktør for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Ud over Agi Csonka vil rådets formandskab bestå af rektor Stefan Hermann, dagtilbudsleder Fie Lademann, forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, skoleleder Gitte Reimann, professor Charlotte Ringmose og børne- og kulturdirektør Anders-Peter Østergaard.

”Jeg glæder mig til samarbejdet med det nye og vigtige Råd for Børns Læring. Vi er i gang med mange nye og omfattende ændringer, der skal styrke arbejdet i dagtilbud og skoler med at udfordre børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan, samtidig med at de trives. Med Rådet for Børns Læring bliver der mulighed for at tænke på tværs og sætte fokus på, hvordan vi opnår mest mulig sammenhæng og kvalitet i udviklingen af dagtilbud og folkeskolen,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Rådet for Børns Læring skal blandt andet følge, vurdere og rådgive undervisningsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen og om det pædagogiske arbejde med at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud.

”Rådet skal sikre, at fokus for alle de bestræbelser, vi gør på dagtilbuds- og skoleområdet, handler om børns læring og trivsel. Det gælder i ministerierne, i kommunerne, på lærerværelserne og ikke mindst på rød stue og i klasseværelset. Det er slet ikke så let, som det lyder. Men det er en vigtig opgave, og jeg glæder mig til at komme i gang”, siger Agi Csonka.

Rådet har også til opgave at vurdere skolers og dagtilbuds evne til at bekæmpe børns negative sociale arv, at øge integrationen af børn med anden etnisk baggrund end dansk og at inkludere børn, hvis udvikling kræver et særligt hensyn.

Om rådet:

  • Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i folkeskoleloven.
  • Rådet afløste den 1. januar 2014 det tidligere Skoleråd.Rådet etableres som en del af folkeskolereformen.
  • Udover formandskabet består Rådet af 18 medlemmer indstillet af organisationer på dagtilbuds- og skoleområdet.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce