Gruppeprøver genindføres efter sommerferien

10/05/2012 11:39

Ministeriet for Børn og Undervisning

Fra næste skoleår vil skolerne igen få mulighed for at afholde gruppeprøver i en række fag både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Gruppeprøver er en vigtig øvelse i samarbejde og faglig sparring, som afspejler den virkelighed, eleverne også vil møde på arbejdsmarkedet. Derfor genindfører børne- og undervisningsminister Christine Antorini efter sommerferien muligheden for gruppeprøver i en række fag både i grundskolen, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Rigtig mange elever og lærere har savnet muligheden for gruppeprøver. Fra det nye skoleår får eleverne nu mulighed for at gå til prøve sammen i blandt andet matematik, mediefag og teknologi. Og det giver god mening – for eksempel i fag, hvor forsøg og praktisk arbejde er i fokus.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini udtaler:

”Evnen til at samarbejde og få det optimale ud af mødet mellem forskellige kompetencer er et naturligt krav i dagens virkelighed. Gruppearbejde, dialog og idéudveksling er derfor væsentlige elementer i en moderne og virkelighedsnær undervisning. Med genindførelse af gruppeprøver i blandt andet matematik og naturfag udvider vi nu paletten af prøveformer og elevernes mulighed for at bruge deres almene kompetencer. For eksempel kan eleverne hjælpe hinanden med opstilling af udstyr og apparatur, drøfte udfaldet af et eksperiment eller vurdere mulighederne i en filmoptagelse.”

Mulighed for gruppeprøver i matematik og naturfag i grundskolen
Den mundtlige gruppeprøve i matematik i 9. klasse vil være en prøve til udtræk. Den vil i sin form ligne den tidligere mundtlige prøve, der eksisterede frem til 2005. Med den nye mundtlige gruppeprøve vil eleverne til maj/juni 2013 blive udtrukket til at aflægge prøve i enten biologi, geografi eller mundtlig matematik. De skriftlige prøver i matematik fortsætter uændret.

Også i naturfag skal der være gruppeprøve. Prøven indføres i skoleåret 2013/2014 og planlægges tilrettelagt som en fællesfaglig naturfagsprøve i fagene biologi, geografi og fysik/kemi, efter nærmere drøftelse med folkeskoleforligskredsen. På den måde får alle naturfagene en mundtlig/praktisk prøve, som samtidig tilgodeser disse fags fælles elementer. Prøven vil være bunden og skal erstatte den nuværende mundtlige/praktiske prøve i fysik/kemi. Den fællesfaglige prøve suppleres med en skriftlig prøve til udtræk i biologi, geografi eller fysik/kemi.

For at sikre skolerne bedre tid til at forberede sig til den nye naturfagsprøve indføres den først i skoleåret 2013/2014.

Om de nye muligheder ved ungdomsuddannelserne
Det er op til skolerne, om der skal være gruppeprøve eller individuel prøve i de omtalte fag. Den enkelte elev kan kun i særlige tilfælde fravælge gruppeprøven. Det kommer ikke til at fremgå af eksamensbeviset, om prøven er gennemført som gruppeprøve eller individuel prøve.

Muligheden for gruppeprøver gennemføres ved ændringer i uddannelsesbekendtgørelser for de gymnasiale uddannelser og i hovedbekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne.

Fakta:
Her indføres gruppeprøver:


Grundskolen:

Mundtlig matematik på 9. og 10. klassetrin
Naturfag på 9. klassetrin (fra skoleåret 2013/2014).


Gymnasiale uddannelser:

Dramatik (stx)
Mediefag (stx)
Erhvervscase (hhx)
Teknologi (htx og eux)
Teknikfag (htx og eux).


Erhvervsuddannelser:

Grundforløbsprøven i merkantile uddannelser.
 

Mest Læste

Annonce