It styrker alle børn og unges læring

19/03/2013 10:53

Ministeriet for Børn og Undervisning

It er et stærkt redskab til bedre og mere spændende læring og undervisning. Digital velfærd er emnet for nyt debatoplæg fra regeringen, KL og Danske Regioner.

It og digitale læremidler kan give børn og unge en mere spændende undervisning. Leg og læring via it kan styrke eleverne fagligt og gøre dagen sjovere. Det er blandt konklusionerne i et nyt debatoplæg fra regeringen om digital velfærd.

Regeringen vil arbejde for, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan, uanset deres baggrund. Det er derfor vigtigt, at it og digitale løsninger er en naturlig del af hverdagen for børn og unge fra 0 til 18 år.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini udtaler:

”It og digitalisering er et vigtigt redskab til at styrke børn og elevers faglige udbytte og trivsel. It og digitale løsninger skal tænkes ind i hverdagen for alle børn og unge. Derfor er digitalisering en vigtig del af både regeringens udspil til løft af folkeskolen og udviklingsprogram for dagtilbudsområdet,” siger Christine Antorini.

It kan skabe digital velfærd

It skal bidrage til, at børn og unge får et større fagligt udbytte uanset deres faglige niveau, og at så mange elever som muligt inkluderes og fastholdes i den almindelige undervisning. Det kan for eksempel gøres ved at anvende spilelementer i digitale læremidler, der kan motivere eleverne, og som samtidig automatisk tilpasser sværhedsgraden efter den enkeltes faglige niveau. Eller hvis læringsuniverser og online undervisning kombineres med blandt andet klasseundervisning og gruppearbejde, kan underviseren planlægge undervisningen mere effektivt og skabe bedre undervisning.

It kan ikke bare skabe velfærd i skolen, men også i resten af samfundet. For eksempel kan et online måleapparat, som kroniske lungepatienter kan betjene hjemme fra stuen, betyde, at patienten undgår turen til hospitalet. En direkte videoforbindelse til fysioterapeuten, så genoptræningen af den skadede skulder kan ske hjemmefra.

Det er blot et par af eksempler på digital velfærd. Nye teknologier der giver borgerne mere frihed og medbestemmelse i eget liv, samtidig med, at det offentlige kan løse opgaverne billigere. Den type teknologier skal udbredes, så der er råd til at sikre solid velfærd i en tid, hvor økonomien er stram.

Derfor vil regeringen, KL og Danske Regioner senere på året præsentere en samlet strategi for digital velfærd på sundheds-, social-, og undervisningsområdet. For at få input til det arbejde offentliggør regeringen, KL og Danske Regioner i dag et debatoplæg om digital velfærd. Oplægget skal starte en dialog med danskerne om, hvordan de digitale løsninger bedst kan bruges i velfærden.

Se Youtube-kanal om digital velfærd

I forbindelse med offentliggørelsen af debatoplægget er der oprettet en YouTube-kanal, hvor blandt andet børne- og undervisningsminister Christine Antorini i et indslag fortæller om, hvordan it og digitalisering kan styrke børn og elevers læringsmæssige udbytte og trivsel. Se YouTube-kanalen her. 

Mest Læste

Annonce