Lockouten på vej mod en afslutning

25/04/2013 11:42

Ministeriet for Børn og Undervisning

Regeringen fremsætter i dag et lovforslag, der skal bringe lockouten til ophør. Målet er, at eleverne kan komme i skole igen på mandag.

Hvis lovforslaget vedtages, så det kan træde i kraft på lørdag betyder det, at undervisningen kan genoptages på de skoler og uddannelsesinstitutioner, der siden begyndelsen af april har været berørt af lockouten.

”Rigtig mange elever og familier har den seneste måneds tid været berørt af lockouten, og lærerne har været afskåret fra at undervise. Mange skoleledere har kæmpet bravt for at få tingene til at hænge sammen og udtænke praktiske løsninger for elevernes hverdag. Det har været en vanskelig tid. Også for lærerne, som imod deres vilje ikke har kunnet være sammen med eleverne og undervise. På den baggrund har det været et helt nødvendigt skridt, at Folketinget nu går sammen om at stoppe konflikten, så vi kan få genoptaget undervisning og prøver på skoler og uddannelsessteder i hele landet,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Børne- og undervisningsministeren flytter som en konsekvens af lockouten de skriftlige prøver for 9. og 10. klasserne. Oprindeligt skulle prøverne afholdes i perioden 2.-16. maj. Det er hensigten, at de bliver flyttet til perioden 13.-23. maj 2013.

På ministeriets hjemmeside www.uvm.dk kan der findes svar på en række spørgsmål om, hvad der sker med undervisning og prøver mv. efter lockoutens ophør.

Mest Læste

Annonce