Ny måling: Forældre vil have faglighed og trivsel i folkeskolen

19/09/2012 14:53

Ministeriet for Børn og Undervisning

Det allervigtigste for forældres holdning til folkeskolen er, at undervisningen er god, og at børnene er trygge og glade. Det viser resultaterne i en ny undersøgelse af brugernes tilfredshed med folkeskolen.

I en ny undersøgelse er forældrene blevet bedt om at vurdere deres holdning til folkeskolen. Her er der især to områder, der er helt afgørende for, om forældrene er tilfredse eller utilfredse. Det er undervisningens kvalitet og børnenes trivsel. Derimod er det knap så vigtigt for forældrene, hvordan de fysiske rammer eksempelvis ser ud.

”Jeg er enig med forældrene i, at både faglighed og børnenes trivsel er helt afgørende for, at vi har en god folkeskole i Danmark, og for at forældrene oplever, at deres børn bliver så dygtige, de kan. Derfor bliver børnenes trivsel og faglighed nogle af de vigtigste omdrejningspunkter, når regeringen senere på efteråret præsenterer sit udspil til, hvordan vi kan løfte folkeskolen,” siger Christine Antorini, børne- og undervisningsminister.

Den samlede tilfredshed blandt forældre med børn i folkeskolen viser, at 75 procent er tilfredse eller meget tilfredse. Resultaterne viser dog også, at kun cirka 2/3 af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med skolens indsats for at udvikle børnenes alsidige personlige kompetencer - eksempelvis nysgerrighed, evnen til at sætte sig mål, handle og tænke kreativt og selvstændigt.

”Når regeringen kommer med sit udspil til, hvordan vi vil løfte folkeskolen, vil vi ikke bare se på, hvordan vi kan få flere timer, men også bedre timer, hvor der bliver plads til, at børnene kan lære på forskellige måder eksempelvis ved at kombinere teori og praksis og mere fysisk aktivitet,” siger Christine Antorini.

Undersøgelsen er gennemført som en stikprøve, der er foretaget i forbindelse med lanceringen af en fælles it-portal for kommunerne, hvor de kan sammenligne undersøgelser af brugertilfredsheden på hjemmepleje-, dagtilbuds- og skoleområderne. Målet er at øge brugerindflydelsen med hensyn til kvalitet og opnåede resultater.

Mest Læste

Annonce