Ny Nordisk Skole

07/03/2012 12:17

Ministeriet for Børn og Undervisning

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini sætter nu gang i et omfattende forandringsprojekt af både dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser under overskriften Ny Nordisk Skole.

Det handler om at skabe begejstring og om at forandre. På en ny måde. Børne- og undervisningsministeren nedsætter nu en dialoggruppe, som består af forskere og praktikere fra daginstitutioner, skoler, kommuner og ungdomsuddannelser samt andre med stor indsigt i området. I foråret 2012 vil de udarbejde et manifest, der kan fungere som inspiration til forandring på skoler og i institutioner.

Indspark fra hverdagens eksperter
De 23 eksperter sætter sig for første gang sammen onsdag den 7. marts. Gruppen vil blandt andet sætte fokus på den nordiske skoletraditions styrker – alt det, som vi er gode til, og som vi skal fastholde og udvikle. Men eksperterne vil også sætte fingeren på de punkter, hvor vi sammen kan blive bedre – for at skabe det nødvendige faglige løft i vores uddannelser.

”Vi har et stort behov for, at flere børn og unge kommer længere, end de gør i dag. Det gælder ikke bare de unge, vi taber på gulvet, men også den brede midte og dem i toppen. Der er behov for et løft – både fagligt og i forhold til sociale kompetencer,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Ministeren betoner, at bedre dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser ikke opnås alene ved lovændringer:

”Med Ny Nordisk Skole vil vi sætte gang i en bevægelse, der kan inspirere pædagoger, lærere, skoleledere, kommunalpolitikere og forældre til at forandre ude på den enkelte daginstitution, på den enkelte skole og i den enkelte ungdomsuddannelse,” siger Christine Antorini.

Dialoggruppens medlemmer er personligt udpeget af ministeren.

Formandskabet består af Lars Goldschmidt, direktør i Dansk Industri, og Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, som begge glæder sig til at komme i gang med arbejdet:

”Det nye og vigtige i dette arbejde er, at det gennemsyres af en erkendelse af, at der ikke sker forandringer, medmindre de, der skal udføre dem, kan se meningen med dem – og medmindre de føler sig i stand til at gennemføre dem. Alt for længe har praksis i uddannelsessystemet været kritiseret og talt ned. Det er flot, at lærere og pædagoger stadig brænder for at give børn og unge den bedst mulige start på deres tilværelse. Det er det engagement, vi skal styrke og bygge videre på,” siger Dorte Lange.

”Jeg glæder mig meget til arbejdet i dialoggruppen. Vi skal finde ud af, hvad der skal til, for at lærere, andre undervisere, pædagoger og ledere beslutter sig for at gå sammen om at skabe fremragende tilbud til vores børn og unge,” siger Lars Goldschmidt.

All kan give deres besyv med
I efteråret 2012 tager ministeren på rundtur og besøger skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner for at komme i dialog med de mange praktikere om Ny Nordisk Skole. Med manifestet og rundturen vil ministeren sætte gang i den lokale debat om, hvordan den nye nordiske skole bedst realiseres i den enkelte skole, børnehave, erhvervsskole osv.

Fra den 8. marts kan man gå ind på www.nynordiskskole.dk og diskutere, hvordan vi sammen udvikler fremtidens uddannelser.

Mest Læste

Annonce