Ny rapport sammenligner læreres arbejdsforhold på tværs af lande

Velfærd

03/10/2014 11:43

Suleman Haider

Der er gode relationer mellem lærer og elev, men evalueringskulturen på de danske skoler og ungdomsuddannelser er usystematisk og uformel. Det viser en undersøgelse om lærings- og arbejdsmiljøet for lærere og ledere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i en række lande.

Lærerne og eleverne kommer godt ud af det med hinanden, og lærere oplever generelt, at de kompetenceudviklingsaktiviteter, som de har deltaget i, har haft en positiv indflydelse på deres undervisning. 

Det er nogle af konklusionerne i rapporten ’TALIS 2013 – OECD’s lærer- og lederundersøgelse’, som netop er blevet offentliggjort i dag. Rapporten, der er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af danske data fra OECD’s Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013, sammenligner lærere og lederes holdning til forskellige arbejdsforhold i grundskolen og ungdomsuddannelserne på tværs af en række lande.

Læs også: Den nye skoledag

Et af rapportens fokusområder er evaluering af og feedback på lærernes arbejde. Omtrent hver tiende danske grundskolelærer og hver femte ungdomsuddannelseslærer får aldrig en formel evaluering, og knap en fjerdedel af lærerne på begge uddannelsesniveauer har ikke fået feedback på deres undervisning. Fire ud af fem lærere vurderer ikke, at skoleledelsen har tilstrækkeligt grundlag til at evaluere deres undervisning.

Rapporten peger også på, at den konkrete undervisning kun sjældent er genstand for feedback til læreren: Tre ud af fire lærere på både grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau har således ikke fået feedback af ledelsen på baggrund af observation af deres undervisning.

Læs også: Er folkeskolen isoleret fra arbejdsmarkedet 

Danske lærere samarbejder generelt mere end deres kollegaer i udlandet, men samarbejdet er koncentreret om koordineringsopgaver og i mindre grad om pædagogiske drøftelser som for eksempel at sikre fælles standarder for evaluering og bedømmelse af elevers faglige udvikling. Danske lærere drøfter også sjældnere konkrete elevers læring end deres kollegaer i udlandet.
 

Skoleledelsen skal understøtte en stærk evalueringskultur og et professionelt lærersamarbejde

”Det gode forhold mellem lærerne og eleverne giver et godt udgangspunkt for implementeringen af den nye folkeskolereform. Rapporten viser dog også, at skolerne fortsat kan blive bedre til at evaluere og give feedback. Her spiller skolelederne en nøglerolle i eksempelvis at evaluere lærernes indsats. Vi ved, at elevernes faglige resultater styrkes, når ledelsen rykker helt tæt på læringssituationen og involverer sig i udviklingen af undervisningens indhold, metoder og praksis. Ledelsen skal understøtte et tættere professionelt lærersamarbejde med fokus på at forbedre pædagogiske praksisser og evaluere eleverne systematisk,” siger undervisningsminister Christine Antorini. 

Læs også: På besøg i Folkeskolen 2.0

Undervisningsministeren peger på, at Undervisningsministeriet har igangsat en lang række initiativer, som styrker evalueringskulturen på skole- og klasseniveau. Eksempelvis skal læringsmålsstyret undervisning sikre, at det bliver tydeligt for lærere såvel som forældre og elever, hvad målet med undervisningen er, så læreren lettere kan give eleverne individuel feedback. Derudover er der i folkeskolereformen et stærkt fokus på kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på skolerne, ligesom elevplaner og kvalitetsrapporter bliver forenklet, så de bliver gode og anvendelige redskaber for skolerne.

Også på ungdomsuddannelserne er der fokus på at understøtte udvikling af pædagogisk ledelse, hvilket blandt andet indebærer, at lederne skal ind i klasseværelserne for at skabe grobund for videreudvikling af skolernes pædagogiske praksisser. 

Rapporten om TALIS 2013, som er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, offentliggøres i dag ved en konference i København, hvor undervisningsminister Christine Antorini deltager. 
 

Om TALIS

  • TALIS (Teaching and Learning International Survey) er en OECD-undersøgelse, som er baseret på spørgeskemabesvarelser fra lærere og ledere i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne. Undersøgelsen omfatter blandt andet lærernes jobtilfredshed og undervisningspraksis, kompetenceudvikling, skoleledelse og evalueringskultur.
  • TALIS-undersøgelsen blev første gang gennemført i 2008, hvor Danmark deltog sammen med 23 andre lande. I 2013 er TALIS gentaget, og denne gang deltog i alt 34 lande.
  • I TALIS 2008 var fokus udelukkende på lærere og ledere i 7.-10. klasse. I TALIS 2013 har landene som tilvalg haft mulighed for at gennemføre undersøgelsen blandt lærere og ledere på 0.-6. klassetrin samt på ungdomsuddannelserne. Danmark har valgt begge niveauer til.
  • Den danske TALIS 2013-rapport, som bliver offentliggjort i dag, er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, for Undervisningsministeriet.
  • EVA har i visse tilfælde sammenlignet de danske resultater på grundskoleniveau med det internationale gennemsnit, mens der i andre tilfælde sammenlignes med otte relevante lande: Canada (Alberta), Finland, Island, Japan, Korea, Norge, Singapore og Sverige. Resultaterne for ungdomsuddannelserne sammenlignes med de fire lande, som også har valgt at deltage med ungdomsuddannelsesniveauet: Finland, Island, Norge og Singapore.

Mest Læste

Annonce