Nyt manifest for forandring af dagtilbud og undervisning

08/08/2012 00:00

Ministeriet for Børn og Undervisning

Er der behov for at revolutionere vores institutioner indefra, og er det muligt? Ja, var svaret fra årets Sorø-møde. Her deltog 120 politikere, eksperter og praktikere, der har været med til at udarbejde et manifest, mål og dogmer for, hvordan forandringen kan skabes. Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Sorø-mødet giver nu stafetten videre til institutionerne, der med udgangspunkt i manifestet skal udvikle deres eget forandringsprojekt.

”Målet med Ny Nordisk Skole er, at alle børn og unge skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Det handler om langt mere end at forandre gennem love, bekendtgørelser og flere penge. Manifestet er grundlaget for selv at gå i gang med at forandre og forbedre på den enkelte daginstitution, skole eller ungdomsuddannelse,” siger Christine Antorini, børne- og undervisningsminister.

Formandskabet for Ny Nordisk Skole er begge tilfredse med resultatet.

”Det er en stor styrke, at så mange bakker op om tankerne for Ny Nordisk Skole, men forandringerne sker først, når ideerne kommer ud og bliver båret af lærere og pædagoger i arbejdet med værdierne i manifestet i form af konkrete forandringsprojekter,” siger Dorte Lange, Danmarks Lærerforening.

”Ny Nordisk Skole er en nødvendig og mulig vej for at vi forbereder vores børn og unge på de udfordringer og muligheder, der vil være på fremtidens arbejdsmarked,” siger Lars B. Goldschmidt, DI.

I løbet af september tager børne- og undervisningsminister og repræsentanter fra dialoggruppen rundt i landet for at fortælle om Ny Nordisk Skole. Allerede nu har en række institutioner vist interesse for at være med.

Interesserede dagtilbud og uddannelser kan herefter søge om at blive Ny Nordisk Skole-institution.

Mest Læste

Annonce