Nyt netværk for skoletjenester skal styrke museer og skoler

08/04/2013 10:40

Ministeriet for Børn og Undervisning

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og kulturminister Marianne Jelved etablerer nu et nationalt netværk af skoletjenester, der skal inddrage kulturinstitutionernes ressourcer i et samarbejde med skolerne.

margin-bottom: 5px; float: right; width: 200px; height: 133px; " />

Nu skal samarbejdet mellem skoler, museer og andre kulturinstitutioner blive endnu stærkere. Det skal ske gennem det nye netværk, så alle skoler kan få glæde af de erfaringer og fordele, der er ved at skabe tætte bånd til museernes og kulturinstitutionernes skoletjenester.

Netværket skal styrke de autentiske læringsmiljøer i museer og andre kulturinstitutioner, for eksempel kunsthaller, teatre, zoologiske haver, historiske værksteder, festivaler, offentlige værker og virksomheder med videre.

Koordineringen af det nationale netværk skal ske fra Skoletjenesten København, der har god erfaring med at udnytte de pædagogiske muligheder i kulturinstitutionernes særlige læringsrum, så læring, oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd.

”Skoletjenesterne er et fremragende eksempel på, hvordan skolen kan åbne sine døre og inddrage omverdenen i undervisningen på nye måder, der både er med til at styrke elevernes motivation for at lære og blive endnu dygtigere. Den nye aktivitetstid, som vi foreslår i vores folkeskoleudspil, giver gode muligheder for at styrke det samarbejde endnu mere,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

”De kulturelle oplevelser, vi har som børn, tager vi med os resten af livet. Derfor er det vigtigt, at børn allerede tidligt møder kunst og kultur af høj kvalitet formidlet af kompetente fagpersoner. I den forbindelse er det nye nationale netværk en vigtig brik i styrkelsen af kunsten og kulturen i skolen. Folkeskolen har jo den klare styrke, at den når alle børn uanset social eller kulturel baggrund. Derfor har den en ganske særlig opgave og et stort ansvar for kunsten og kulturen i vores samfund,” siger Marianne Jelved.

Netværket skal bestå af tre-fire tovholdere, der rundt i landet skal arbejde for at binde skoler og kulturinstitutioner tættere sammen. De praktiske omstændigheder omkring ansættelse af koordinatorerne fastlægges i løbet af de næste to måneder. Det forventes, at tovholderne er klar til at starte arbejdet pr. 1. oktober 2013.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og kulturminister Marianne Jelved afholdt fredag den 5. april 2013 et møde med en række repræsentanter fra museumssektoren og skoletjenesten. Formålet med mødet var at drøfte folkeskoleudspillets betydning for museer og skoletjenester, herunder hvordan de kan bidrage til at skabe en afvekslende og spændende skoledag. På mødet offentliggjorde de to ministre en fælles beslutning om at nedsætte et nationalt koordinerende netværk. Der er afsat 3 millioner kroner årligt til arbejdet 

Mest Læste

Annonce