Over 350 institutioner skal i gang med Ny Nordisk Skole

14/12/2012 14:41

Ministeriet for Børn og Undervisning

352 dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser er udvalgt til at være de første Ny Nordisk Skole-institutioner. Fra 2013 skal de samarbejde om at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan.

352 dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser har fået en tidlig julegave. De er godkendt til at være en del af Ny Nordisk Skole, hvor de skal samarbejde om at udfordre alle børn og unge – uanset social baggrund – så de bliver så dygtige, de kan.

Det er et overraskende stort antal institutioner, der efter fristens udløb den 20. november 2012 har ansøgt om at være med i Ny Nordisk Skole fra januar 2013. Ansøgningernes faglige ambitioner har været af så høj kvalitet, at børne- og undervisningsminister Christine Antorini har besluttet at imødekomme næsten alle sammen.

”Ansøgerne har taget Ny Nordisk Skoles ambition om at gøre alle børn dygtigere til sig, og som NNS-institutioner forpligter de sig til at mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. For eksempel i Frederikssund, hvor en folkeskole i samarbejde med ungdomsuddannelser og ungdomsskolen vil lave Ny Nordisk Campus, der skal øge uddannelsesfrekvensen blandt andet via tværinstitutionelle faglige teams og læringsteams. Og i Horsens, hvor en daginstitution, en dagpleje og en skole er gået sammen om at sætte fokus på matematik og naturvidenskab gennem leg og læring. Ansøgningerne har generelt været af høj kvalitet og vidner om den forandringskraft, vores mange dygtige lærere, ledere og pædagoger rundt om i Danmark besidder,” siger Christine Antorini.

I det nye år får de 352 dagtilbud, grundskoler og fritidstilbud en individuel tilbagemelding fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Her vil de blandt andet få mere feedback om, hvordan de kan udvikle deres arbejde med mål og midler. Institutionerne vil desuden få mere at vide om de værktøjer og den viden, ministeriet stiller til rådighed for deres forandringsarbejde.

Derefter skal de sammen med deres netværksinstitutioner og andre samarbejdspartnere som for eksempel UU-centre, professionshøjskoler og lokale foreninger i gang med arbejdet, så deres børn og unge kan blive så dygtige, de kan.

”Ny Nordisk Skole-institutionerne har alle forpligtet sig til lokalt at tage ansvar for det pædagogiske og faglige arbejde og de metoder, der anvendes. Det er institutioner, der vil gå forrest med at lægge deres pædagogiske praksis og undervisning frem og dele eksemplariske forløb med andre,” siger Christine Antorini.

Enkelte ansøgere er ikke udvalgt, idet de enten endnu ikke er en godkendt institution eller har et meget lavt elevtal.

Næste ansøgningsfrist for at blive NNS-institution er den 3. juni 2013. 

Mest Læste

Annonce