Over 350 institutioner vil være Ny Nordisk Skole

21/11/2012 11:14

Ministeriet for Børn og Undervisning

Mere end 350 dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser har ansøgt om at være med i Ny Nordisk Skole. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini er begejstret over den store lyst til selv at skabe forandringer og et fagligt løft. Næste ansøgningsfrist er fremrykket til den 3. juni 2013 på grund af de mange ansøgninger.

Vil du være med til at forandre? Med de ord inviterede børne- og undervisningsminister Christine Antorini alle landets dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser til at skabe et fagligt løft af egen praksis.

Over 350 institutioner har nu taget handsken op og ansøgt om at være en del af den forandringsproces, de selv skal være med til at skabe inden for Ny Nordisk Skole – i fællesskab med mindst to andre institutioner i deres netværk. Det er status efter ansøgningsfristens udløb den 20. november 2012.

”Det er befriende og enormt opløftende at mærke den store lyst til selv at gå i gang med at forbedre praksis. Ny Nordisk Skole har som sit første mål, at alle børn skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan. Det er der nu over 350 institutioner, der har sagt, at de gerne vil samarbejde med hinanden om.”

”Vi skal nu udvælge 200 institutioner, der bliver en del af den første bølge af NNS-institutioner. De får sparring og værktøjer til deres forandringsproces. For dem, der ikke kommer med i første runde, og dem, der ikke nåede at få udformet en ansøgning, har vi valgt at fremrykke næste ansøgningsrunde, så fristen bliver den 3. juni 2013, så de kan gå i gang med arbejdet i det kommende skoleår,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

200 institutioner skal nu udvælges
Ud af de mange ansøgninger skal der nu udvælges 200 institutioner, der skal arbejde sammen i netværk på minimum tre institutioner. De udvalgte institutioner, der ikke på forhånd har en netværkspartner, vil blive kontaktet af Ministeriet for Børn og Undervisning med henblik på en dialog om at finde en relevant partner i deres lokalområde. Ministeriet vil desuden tage kontakt til de institutioner, der har sendt en fælles ansøgning på vegne af andre institutioner i deres netværk, med henblik på at få en ansøgning fra hver enkelt institution i netværket.

Alle ansøgere vil op til juleferien få et brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning med besked om, hvorvidt de er en del af de 200 udvalgte NNS-institutioner, der i det nye år skal gå i gang med forandringsarbejdet. Her vil de udvalgte institutioner samtidig få mere at vide om, hvilke værktøjer og sparring de vil få tilbudt som en støtte til deres kommende forandringsarbejde.

Mest Læste

Annonce