Nyt partnerskab skal understøtte videnformidling i indførelsen af folkeskolereformen.

Partnerskab skal bidrage til at virkeliggøre den nye folkeskole

Ledelse

20/03/2014 12:26

Nick Allentoft

Et nyt partnerskab mellem Undervisningsministeriet, professionshøjskolerne, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut skal skabe lettere adgang til den viden om skoleudvikling, der skal realisere folkeskolereformen.

Medarbejdere på skoler og i kommuner skal være bedst muligt forberedt til at virkeliggøre folkeskolereformen, som træder i kraft efter sommerferien 2014. 

For at styrke udvekslingen af viden mellem skoler, kommuner og professionshøjskoler går Undervisningsministeriet, professionshøjskolerne, Uddannelses- og Forskningsministeriet og EVA – Danmarks Evalueringsinstitut sammen i et nyt partnerskab.

Partnerskabet skal særligt koncentrere sig om indsatser, som knytter sig til den nye skoledag, målstyret undervisning og udvikling af undervisning, inklusion og undervisningsdifferentiering samt ledelse af skolen som læringsfællesskab. 

Undervisningsminister Christine Antorini:

- Skoler og kommuner står over for at skulle realisere folkeskolereformen, og de skal have en let adgang til den aktuelt bedste viden om, hvad der virker i forhold til at udvikle skolen og undervisningen. Derfor skal det nye partnerskab være med til sikre, at der bliver et tættere samspil mellem skoler, kommuner og professionshøjskoler.

Formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium og rektor for UC Lillebælt, Erik Knudsen:

- I professionshøjskolerne arbejder vi med at skabe en stærk sammenhæng mellem vores uddannelser, forsknings- og udviklingsaktiviteter og folkeskolens behov for viden og kompetenceudvikling. Med partnerskabet får vi endnu bedre mulighed for at gøre os gældende der, hvor der er størst behov for faglig udvikling. 

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen:

- Professionshøjskolerne forsker og udvikler på skoleområdet og kan sikre, at nuværende og kommende lærere i folkeskolen får den nyeste viden på området. Vi vil ikke detailstyre professionshøjskolernes arbejde, men give frihed til at indfri de enkelte kommuners behov for viden og efteruddannelse i folkeskolen.

EVA’s bestyrelsesformand Linda Nielsen:

- Danmarks Evalueringsinstitut er glad for, at partnerskabet bidrager til arbejdet med at kvalitetssikre folkeskolen og grund- og efteruddannelsesindsatsen rettet mod lærere og pædagoger. EVA ser frem til at bidrage med analyser, evalueringer og redskaber.
 

Partnerskabets opgaver i 2014 er blandt andet at:

  • Udvikle eksemplariske forløb og vejledningsmateriale i fagene for eksempel om tidlig sprogstart i engelsk.
  • Afholde endagskurser på professionshøjskoler om, hvordan de nye forenklede Fælles Mål skal anvendes.
  • Indtænke de forenklede Fælles Mål i de relevante fagmoduler for folkeskolens fag på læreruddannelsen samt i relevante efter- og videreuddannelsesforløb.
  • Udvikle og tilpasse efteruddannelsestilbud, så de matcher behovene i fremtidens folkeskole.
  • Afholde regionale temadage om den aktuelt bedste viden for relevante undervisere på læreruddannelsen.
  • Erfaringsudveksle og sparre for at sikre sammenhæng mellem Ny Nordisk Skole og professionshøjskolernes indsatsområder for eksempel i forhold til værdibaseret styring/ledelse og netværksorganiserede forandringsprocesser.
  • Understøtte målsætningerne om fuld kompetencedækning og læreres faglige opdatering inden for egne undervisningsfag, herunder ved udvikling af kompetencescreeningsværktøj til afdækning af læreres kompetencer i relation til efteruddannelse.

 

Om parterne

Undervisningsministeriet har igangsat en række initiativer, der skal understøtte den lokale virkeliggørelse af folkeskolereformen og udvikling af folkeskolen til gavn for elevernes læring og trivsel.

Professionshøjskolerne er et centralt omdrejningspunkt for partnerskabet som den største udbyder af grund-, efter- og videreuddannelser af lærere og pædagoger og som producent af forskning og udvikling af skoleområdet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter mål og rammer for lærer- og pædagoguddannelserne og arbejder for at tilpasse uddannelsernes slutmål til folkeskolens behov.

EVA – Danmarks Evalueringsinstitut indgår for at bidrage til at kvalitetsudvikle undervisnings- og uddannelsesområdet gennem evalueringer, analyser og redskaber.

Mest Læste

Annonce