Rådgivningsteam skal hjælpe kommuner med god inklusion

30/05/2012 15:39

Ministeriet for Børn og Undervisning

60 millioner kroner over de næste fire år til et nationalt rådgivningsteam skal hjælpe kommunerne med at omstille sig til øget inklusion i dagtilbud, på skoler og i fritidstilbud.

Kommunerne er i fuld gang med at inkludere flere børn og unge i de almindelige tilbud. Nu kan 20 kommuner søge om at indgå et samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet om sparring i omstillingsprocessen.

De næste fire år er der sat 60 millioner kroner af til et nationalt rådgivningsteam, som skal støtte kommunerne i at inkludere flere børn i dagtilbuddene, på skolerne og i fritidstilbuddene.

”Øget inklusion kræver, at kommunerne omstiller sig i forhold til den måde, som de organiserer børne- og ungeområdet på i dag. Det er en svær opgave, og den skal det nye rådgivningsteam hjælpe kommunerne med at løfte i deres konkrete situation. Målet er et fagligt løft for alle, og at flere børn og unge bliver en del af fællesskabet – samtidig med at forældrene kan føle sig trygge i den proces,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Rådgivningsteamet skal blandt andet støtte kommunerne i at opstille klare mål og værdier for omstillingen, sikre en fælles forståelse af den pædagogiske indsats og en hensigtsmæssig organisering af børne- og ungeområdet samt understøtte, at kommunerne arbejder strategisk med kompetenceudvikling. Rådgivningsteamet skal også hjælpe kommunerne med at følge op på omstillingen til øget inklusion.

Rådgivningsteamet skal indgå samarbejdsaftaler med 20 kommuner og yde løbende rådgivning til interesserede kommuner.

20 kommuner søges
Kommuner, der står over for at skulle i gang med omstillingen, eller som allerede er godt i gang med omstillingen til øget inklusion, kan søge om at indgå et forpligtende samarbejde med rådgivningsteamet. Samarbejdet kan vare op til tre år og skræddersys til den enkelte kommunes situation og behov.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2012. Du kan læse mere om, hvordan man søger om at blive samarbejdskommune her.

Gratis serviceeftersyn af inklusionsindsatsen
Som led i omstillingen til øget inklusion tilbydes alle kommuner en gratis statusanalyse af inklusionsindsatsen i deres kommune. Statusanalysen er en spørgeskemaundersøgelse til chefer, ledere og praktikere på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet, og den kan belyse et eller flere af områderne. Statusanalysen vil blandt andet vise i hvilket omfang, der er fælles retning og forståelse for inklusionsindsatsen, om lærerne og pædagoger føler, at de er klædt på og har adgang til viden, om rammerne for indsatsen er hensigtsmæssige mv.
Statusanalysen er tilgængelig for alle kommuner fra primo august på www.uvm.dk/inklusion.

Fakta/baggrund
Det nationale rådgivningsteam er et fælles projekt mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet. Rådgivningsteamet for inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud er del af et større satspuljeinitiativ, hvor der i forbindelse med satspuljeaftalen for 2012 blev afsat i alt 100 millioner kroner til en national forebyggelsesstrategi. Forebyggelsesstrategien har til formål at understøtte kom­munerne i at blive bedre til at opdage problemer og sætte tidligt ind i barnets nærmiljø og hermed sikre, at børn og unge reelt inkluderes i de almindelige fællesskaber i dagtilbud, skoler og klubber.

Rådgivningsteamet vil bestå af cirka 12 konsulenter og bliver etableret under Ministeriet for Børn og Undervisning. Rådgivningsteamet oprettes fra august 2012 og løber frem til udgangen af 2015.

Rådgivningsteamet vil udover det forpligtende samarbejde med 20 kommuner yde landsdækkende rådgivning til alle interesserede kommuner gennem telefonisk rådgivning, afholdelse af temadage og netværksmøder, formidling af best practice mv.

Rådgivningsteamet vil endvidere igangsætte udviklingsprojekter med fokus på generaliserbar viden om organisering og pædagogisk tilrettelæggelse af inklusionsindsatsen.

Mest Læste

Annonce