Rapport: Forældre glade for det frie skolevalg

Velfærd

21/02/2012 13:18

Nick Allentoft

En evaluering af det frie valg mellem folkeskoler viser, at forældrene er glade for det frie skolevalg. Især forældre med et lavt uddannelsesniveau er tilfredse med fritvalgsreglerne.

Ministeriet for Børn og Undervisning nedsatte i maj 2011 et udvalg, der skulle analysere virkningerne af det frie skolevalg. Udvalget konkluderer, at det frie valg med enkelte undtagelser fungerer fint. Sammen med forældrenes udbredte tilfredshed får det udvalget til at anbefale, at reglerne om frit valg gøres permanente.

Udvalget peger dog på tre problemstillinger, som er lokalt begrundet:

Der er behov for at kunne beskytte sårbare klasser i særlige tilfælde.
Frit skolevalg kan bidrage til øget opdeling i stærke og mindre stærke skoler.

Fritvalgsreglerne kan medføre problemer med såkaldte skolezappere, der skifter skole gentagende gange.

”Jeg lytter til udvalget, der anbefaler, at reglerne om frit skolevalg gøres permanente. Jeg har dog også forståelse for, at der i nogle enkelte helt særlige tilfælde kan være behov for at beskytte en særligt sårbar klasse. Derfor vil regeringen give kommunalbestyrelserne mulighed for i helt særlige tilfælde at give dispensation fra det frie valg,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Rapporten peger også på, at der nogle steder kan være en tendens til opdeling i stærke og mindre stærke skoler, fordi ressourcestærke forældre fravælger den lokale skole på grund af elevsammensætningen:

”Regeringen er meget optaget af at skabe en fagligt stærk folkeskole for alle. Jeg vil drøfte med forligskredsen, hvordan vi kan bremse tendensen til opsplitning i stærke og mindre stærke skoler i enkelte kommuner. Udvalget har foreslået, at der bliver iværksat forsøg, så vi kan få viden om, hvilke værktøjer der kan bremse opdelingen,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini, som har indkaldt folkeskoleforligskredsen til drøftelser om frit skolevalg.

Mest Læste

Annonce