Skoleelever får 10 millioner til elevinddragelsesforsøg

Politik

04/09/2013 09:34

Freja Eriksen

Elevinddragelse kan øge elevernes faglighed, samfundsforståelse og trivsel, viser forskning. Det vil Danske Skoleelever afprøve i et treårigt forsøg finansieret af Undervisningsministeriet.

En international forskningsoversigt og en rapport udarbejdet af Danske Skoleelever viser, at elevinddragelse kan gavne eleverne betydeligt. Den påstand vil Danske Skoleelever teste på danske elever i et trefaset forsøg fra dette skoleår. Forsøget er primært rettet mod lærere, så de kan få flere værktøjer til at inddrage eleverne i tilrettelæggelse af undervisningen.

Undervisningsministeriet har bevilget 10 millioner kroner til forsøget. Det glæder Danske Skoleelevers formand Agnete Vienberg Hansen.

”Vi har allerede bevist, at elevinddragelse både øger fagligheden og trivslen. Mere elevinddragelse kan derfor blive en af nøglerne til fremtidens skole. Især fordi vi med dette projekt får sikker viden om, hvordan vi konkret får øget elevinddragelsen på skolerne,” siger Agnete Vienberg Hansen, formand for Danske Skoleelever.

Bevillingen deles op i rater, som løbende bliver udbetalt, efterhånden som rammerne for forsøgets faser bliver opfyldt.

”Eleverne skal opleve, at de er medbestemmende og medansvarlige for den undervisning, de får. Det lægger vi også vægt på i folkeskoleaftalen. Elever, der bliver inddraget, får en større bevidsthed om samfundet og demokratiets betydning, og det øger samtidig deres trivsel. Alle skal føle, at de har indflydelse i deres egen hverdag – også i skolen,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Forsøget er opdelt i tre faser. I skoleåret 2013/14 skal der gennemføres et pilotprojekt. I skoleåret 2014/15 vil der blive gennemført mere systematiske forsøg, mens skoleåret 2015/16 er afsat til vidensdeling af projektet.

Aarhus Universitet leverer følgeforskning til forsøget. De skal give faglig sparring, udvikle og evaluere surveys til pilottesten, indhente data med før- og eftermålinger og analysere resultaterne. De skal også deltage i projektets vidensspredning, blandt andet ved at deltage i konferencer, udgive artikler og levere indhold til publikationer, der udgives i samarbejde med Danske Skoleelever. 

Mest Læste

Annonce