Skoleledere samles om at gøre it i folkeskolen bedre

04/12/2012 12:35

Ministeriet for Børn og Undervisning

Mere end 100 skoleledere skal samles i et netværk for at få it til at blive en mere naturlig del af undervisningen i folkeskolen. Ledelse er nemlig helt afgørende, hvis missionen om mere it skal lykkes.

Alle er enige i målet om mere it i klasseværelserne, og der er mange ideer til, hvordan vi skal bruge de digitale læremidler mere og på en bedre måde. Nu skal de mange ideer samles, udvikles og bruges på landets skoler, og skal det lykkes, er ledelse helt centralt. For det er skolelederne, som skal udfordre lærerne på den pædagogiske praksis i klasseværelserne, og det er dem, der skal sikre samarbejde på tværs og gøre it så centralt, at det bliver naturligt for alle lærere at bruge it.

”Vi samler mere end 100 skoleledere fra hele landet i et netværk, der skal opsamle viden, lære af hinanden og få snebolden til at rulle videre i deres egen kommune, så vi kan sikre, at de mange gode ideer kommer ud at leve. It skal være et helt naturligt værktøj for alle lærere,” siger Christine Antorini, børne- og undervisningsminister.

Hun understreger, at netværket ikke kun skal bestå af ledere, der selv er eksperter på it-området.

”It er en kompleks størrelse, og det er lederne, der skal samle trådene og sætte gang i en udvikling. Vi har set eksempler på skoler, som har forbedret deres brug af it helt enormt, fordi lederen har fundet området vigtigt og udviklet det ved hjælp af dygtige kollegaer,” siger Christine Antorini.

Det er Skolelederforeningen, KL og Ministeriet for Børn og Undervisning, som er gået sammen om det toårige projekt ”Digital forandringsledelse i folkeskolen”.

Projektet er en del af den fælles, offentlige digitaliseringsstrategi på skoleområdet, der indeholder en lang række initiativer, som regeringen og KL samarbejder om. Ideen til netværket udspringer af et konkret forslag fra den it-rådgivningsgruppe, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini har nedsat.

”Lederen er den faktor, der betyder mest for, at brugen af it bliver udviklet. Hvis lederne prioriterer it og sætter det i spil med deres ledelsesmæssige kompetencer, ved vi, at it bliver centralt på skolerne. Nu skal vi sikre, at alle de mange gode ideer bliver sat i system, implementeret og formidlet videre,” siger Claus Hjortdal, som er næstformand i Skolelederforeningen.

Netværket skal samle alle de gode eksempler, og medlemmerne af netværket skal lære af hinanden. Og så skal ideerne nå ud til den enkelte skole, den enkelte kommune og til hele landet.

”Erfaringer i kommunerne viser, at det giver et stort udbytte at danne netværk, hvor skoleledere kan inspirere hinanden. Det er den bærende idé i projektet, og vi forventer, at deltagerne i det landsdækkende netværk sikrer, at informationer og inspiration spredes videre ud,” siger formanden for KL's Børne- og Kulturudvalg, Jane Findahl.

Fakta om projektet "Digital forandringsledelse i folkeskolen"
Projektet etablerer et nationalt netværk med det formål at udvikle og støtte skoleledernes ansvar for den digitale omstilling af folkeskolen og konkret arbejde med at identificere, afprøve og udbrede initiativer og værktøjer, som understøtter en øget og forbedret anvendelse af it i undervisningen. Fokusområderne er derfor ledelsesforandring og faglig udvikling af it-didaktikken.

Konkret skal netværket særligt understøtte to igangværende initiativer om it i folkeskolen:
- Udvikling af markedet for digitale læremidler, så adgangen bliver nem og overskuelig for lærere og elever
- Adgang til velfungerende it i undervisningen, hvor kommunerne senest i 2014 sikrer alle elever adgang til stabile og tilstrækkelige trådløse netværk.

Skoleledernetværket oprettes ved årsskiftet og fortsætter til udgangen af 2014. Der skal i hver kommune rekrutteres 1-2 skoleledere til netværket, som er frontløbere i forhold til at gennemføre et paradigmeskifte i tænkningen på folkeskolerne om anvendelse af it i undervisningen.

Netværkets arbejde skal skabe resultater på skolerne i form af forbedret undervisning. Der skal – gennem strategier og metoder til forankring af ny viden og implementering af it – opnås forbedret effekt i lærernes arbejde og elevernes læring.

Netværket skal fungere som forandringsagenter. De skoleledere, der deltager i netværket, skal overføre viden fra netværket til at støtte implementeringen af it på alle skoler i kommunen.

Projektet om digital forandringsledelse er et samarbejde mellem Skolelederforeningen, KL og Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet er støttet med 3,2 millioner kroner fra regeringens pulje til it i folkeskolen. 

Mest Læste

Annonce