Syv ministre skal sikre uddannelse til alle

16/02/2012 09:38

Ministeriet for Børn og Undervisning

Regeringen nedsætter et bredt ministerudvalg, der skal sikre, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Mindst 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet er velkendt, men de sidste og helt afgørende skridt på vejen mangler. For der er stadig 10 procent af en ungdomsårgang, der ikke får en uddannelse efter 9. eller 10. klasse. Denne udfordring tager regeringen nu på sig og nedsætter derfor et udvalg bestående af syv ministre, som skal komme med sammenhængende forslag på hele ungdomsuddannelsesområdet.


Læs også: Frafaldet på erhvervsskolerne bliver endnu større

Stort set alle unge begynder på en ungdomsuddannelse, men for mange unge falder hurtigt fra igen. Det er langt fra tilfredsstillende i et samfund som det danske, der skal leve af kompetente og højt kvalificerede medarbejdere. Hertil kommer, at det ofte er problematisk for den enkelte ikke at have en uddannelse som afsæt til voksenlivet.

Eksempelvis har ni ud af 10 kontanthjælpsmodtagere under 30 år ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, og efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft forventes at falde dramatisk i de kommende år. Unge uden uddannelse går således en usikker fremtid i møde.

Derfor er målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015, også indlysende rigtig. Men det er ikke tilstrækkeligt at formulere en ambitiøs målsætning – målsætningen skal naturligvis bakkes op af initiativer, der understøtter den. Det skal et bredt sammensat ministerudvalg nu sikre. Udvalget skal i december 2012 komme med sammenhængende forslag, der kan understøtte, at flere unge får en ungdomsuddannelse.

For bordenden sidder børne- og undervisningsminister Christine Antorini:

"Når en ung falder fra en erhvervsuddannelse, så skyldes det ikke altid forhold, der har noget med skolen at gøre. Det kan være, at årsagen skal ses i sammenhæng med den unges forsørgelsesgrundlag, boligforhold eller sociale forhold. Derfor er ministerudvalget bredt sammensat, så vi kan komme med forslag, hvor hele mennesket er tænkt med", siger ministeren og tilføjer:

"Og så skal vi have et stærkere fokus på evidens og erfaringer for, hvad der virker."

Ministerudvalget skal blandt andet arbejde med:

* At frafaldet skal ned, så flere unge gennemfører en påbegyndt erhvervsuddannelse. Og det skal ske i en tidligere alder.
* At der skal være et højt fagligt niveau i erhvervsuddannelserne, der er relevant i forhold til arbejdsmarkedets behov og videregående uddannelse. Erhvervsuddannelsernes prestige skal fremmes, så stærke elever vælger erhvervsuddannelser som første prioritet.
* At der skal etableres en fleksuddannelse til de elever, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
* At kvaliteten i de gymnasiale uddannelser skal styrkes, og det skal tydeliggøres, at gymnasiet har et studieforberedende sigte. Der skal laves et serviceeftersyn af uddannelserne.

Fakta om ministerudvalget
Ministerudvalget består af:

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini, formand
Finansminister Bjarne Corydon
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
Uddannelsesminister Mortens Østergaard
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup
Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn

Herudover kan der inviteres yderligere relevante ministre og eksterne interessenter i arbejdet.

Udvalget slutter sit arbejde i december 2012.
 

Mest Læste

Annonce