Albert Gjedde modtager Forskningskommunikationsprisen 2012

19/04/2012 10:39

Uddannelsesministeriet

Professor i neurobiologi og farmakologi på Københavns Universitet Albert Gjedde får årets Forskningskommunikationspris for sin ekstraordinære indsats som formidler af hjerneforskning til et stort publikum. Uddannelsesministeren uddeler den 19. april årets Forskningskommunikationspris 2012.

Prismodtageren Albert Gjedde er professor og institutleder på Institut for Neurovidenskab og Farmakologi ved Københavns Universitet.

Sideløbende med sin karriere som international topforsker har han vedholdende og energisk arbejdet for at udbrede kendskabet til hjernen og dens betydning for den menneskelige tilværelse.

– Albert Gjedde er en levende og dedikeret formidler, som formår at gøre hjerneforskningens resultater, metoder og perspektiver nærværende og vedkommende for et bredt publikum og et lysende eksempel på, at man kan forene fordybelse og specialiseret grundforskning med en stærk vilje og evne til kommunikation og debat, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Albert Gjedde har vist, at hjerneforskning er et vigtigt og spændende forskningsfelt og tydeliggør de videre perspektiver i forskningen, herunder de dilemmaer og samfundsmæssige udfordringer, som den giver anledning til. Han gør komplicerede emner forståelige uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet og uden at skjule de usikkerheder og åbne spørgsmål, som findes på feltet.

Ud over at være foredragsholder og formidler af videnskabsstof i medierne har Albert Gjedde taget initiativ til større formidlingsaktiviteter som Hjerneåret, Hjerneforum, og European Dana Alliance for the Brain.

Albert Gjedde dækker alle aspekter af hjerneforskningens betydning, fra praktiske spørgsmål om, hvordan pårørende til demente kan komme i kontakt med patienterne over hjernens behandling af synsindtryk til de etiske og filosofiske konsekvenser af, at vi opnår stadig større viden om forholdet mellem hjerne, bevidsthed og personlighed.

Forskningskommunikationsprisen på 100.000 kroner uddeles hvert år til en forsker, der gennem vedkommende formidling formår at skabe bred opmærksomhed om sin forskning.

Uddannelsesministeren uddeler prisen på baggrund af en indstilling fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation, der vurderer de indsendte ansøgninger.

Albert Gjedde får overrakt prisen af H.K.H. Kronprinsesse Mary ved åbningen af Forskningens Døgn på Københavns Universitet den 19. april.

Mest Læste

Annonce