Direktør for Danmarks Innovationsfond udnævnt

Ledelse

05/5/14 8:44

Freja Eriksen

Den nyetablerede Danmarks Innovationsfond får Peter Høngaard Andersen som ny direktør.

Peter Høngaard Andersen er ansat som direktør for den nyetablerede Danmarks Innovationsfond fra den 5. maj 2014.

Jens Maaløe udtaler på vegne af bestyrelsen, at han ser frem til samarbejdet med Peter Høngaard Andersen. Han fremhæver, at Peter Høngaard Andersen i over 25 år har haft omfattende ledelsesansvar senest med stillingen som koncerndirektør for Lundbeck med flere hundrede ansatte i sin organisation fordelt på adskillige lande.

Peter Høngaard Andersen har i sine job haft ansvar for forsknings- og udviklingsaktiviteter samt gennem årene haft en betydelig videnskabelig produktion. Han kommer fra sin nuværende stilling som Interim CEO i European Brain Council (EBC).

Danmarks Innovationsfond blev etableret per 1. april 2014 og skal uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Fondens budget er i 2014 på knap 1,6 milliarder kroner.

Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation

  • Danmarks Innovationsfond er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.
  • Fonden retter sig mod erhvervslivet og skal især understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.
  • Samtidig skal fonden opdyrke centrale forskningsområder gennem målrettede investeringer og have fokus på at imødekomme samfundets efterspørgsel på nye produkter og innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer.

Stærk bestyrelse skal investere i Danmarks fremtid

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce