Erfaringsudveksling om uddannelsessamarbejde med vækstlande

05/03/2013 09:54

Uddannelsesministeriet

Den 28. februar 2013 mødtes 130 repræsentanter fra de videregående uddannelser på Syddansk Universitet i Odense. Anledningen var et seminar om uddannelsessamarbejde med vækstlande afholdt af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering i samarbejde med de danske Bologna-eksperter.

Formålet med seminaret var at give deltagerne fra de forskellige institutioner mulighed for at udveksle erfaringer og få inspiration til etablering af uddannelsessamarbejde med vækstlande som Kina, Brasilien, Vietnam og Indonesien. Blandt seminardeltagerne var der både undervisere, rektorer samt internationale koordinatorer og chefer fra alle dele af den videregående uddannelsessektor.

Dagen startede ud med et kort overblik over den nuværende status for institutionernes uddannelsessamarbejde med vækstlande, og Uddannelsesministeriets forventninger til den fremtidige indsats på området ved kommitteret Jacob Fuchs, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Seminaret bød derudover på forskellige aktiviteter. Formiddagen gik med tre oplæg om henholdsvis strategisk samarbejde, fælles uddannelsesforløb og transnationale uddannelser ved repræsentanter fra Copenhagen Business School, VIA University College samt University College Sjælland, der fortalte om deres erfaringer med vækstlandene.

På billedet nedenfor ses chef ved internationalt sekretariat på University College Sjælland, Morten Pristed, i færd med at tale om transnationale uddannelser og markedet for uddannelseseksport. Hvis vi ønsker mere uddannelsessamarbejde med vækstlande er det ifølge Morten Pristed ikke kun et spørgsmål om lovgivning og praksis, men at hele vores mind-set og måde at tænke uddannelse på i en international kontekst skal ændres.

En stor del af eftermiddagen brugte deltagerne i workshops tilsvarende formiddagens oplæg om strategisk samarbejde, fælles uddannelsesforløb samt transnationale uddannelser. Derudover var der en fjerde workshop om samarbejde med erhvervslivet. I de mindre workshop-grupper diskuterede seminardeltagerne alt fra praktiske udfordringer til potentialet og mulighederne ved at indgå i uddannelsessamarbejde med vækstlande.

Dagen blev afsluttet med en paneldebat, hvor de tilstedeværende stillede spørgsmål til fire paneldeltagere - Sarah Gade Hansen fra DI, Claus Villekjær fra Grundfos Management, Laust Joen Jakobsen, rektor for University College Capital, og Kristian Thorn, Vicedirektør for Aarhus Universitet og formand for universiteternes internationaliseringsudvalg INTER.

Her gav Sarah Gade Hansen og Claus Villekjær bl.a. deres bud på, hvorfor det er vigtigt, at de danske studerende får et kendskab til vækstlandene, mens de studerer, så de er rustet til arbejdsmarkedets efterspørgsel på viden om disse lande.

Forud for seminaret blev der foretaget en kortlægning af de videregående uddannelsesinstitutioners uddannelsessamarbejde med ni udvalgte vækstlande. På seminaret fik deltagerne mulighed for at se rapporten over kortlægningen, som efterfølgende er blevet sendt i høring hos de institutioner, som deltog i undersøgelsen, med frist den 20. marts 2013. Den endelige rapport forventes at blive offentliggjort på Uddannelsesministeriets hjemmeside primo april.

Mest Læste

Annonce