EU-ministre har godkendt Horizon 2020-programmet

Bæredygtighed

04/12/2013 09:49

EU’s forsknings- og innovationsministre har endeligt godkendt forskningsprogrammet Horizon 2020. Ministrene er samtidig nået til politisk enighed om en række offentlig-private partnerskaber, herunder de biobaserede industrier

EU’s forsknings- og innovationsministre har nu endeligt godkendt forskningsprogrammet Horizon 2020 på konkurrenceevnerådsmøde den 3. december. Dermed bliver det 70 milliard euro store forskningsprogram sat i gang, og de første opslag ventes inden for kort tid.
 

- Efter at have arbejdet intensivt med programmet under det danske formandskab i 2012, er det med stor glæde, at vi i dag har vedtaget det endelige program. Regeringen har sat høje mål for dansk aktivitet i programmet. Det er nu op til danske forskere, universiteter og virksomheder at sikre et ambitiøst gennemsnitligt årligt hjemtag på 1,5 milliard kroner, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.
På mødet nåede ministrene samtidig til politisk enighed om en række af de såkaldte offentlig-private partnerskaber, herunder vedrørende de biobaserede industrier, BBI.
BBI bygger på et forarbejde mellem de biobaserede industrier i Europa, hvor blandt andre Novozymes har spillet en central rolle. Forslaget indebærer, at EU via Horizon 2020-budgettet bevilliger BBI-partnerskabet 1 milliard euro i perioden 2014-2020. Tilsvarende har industrien forpligtet sig til at bidrage med 1 milliard euro til forskning og innovation og yderligere 1,8 milliard euro til demonstration- og flagskibsanlæg.
 

- Det er godt nyt for danske forskningsmiljøer, virksomheder og dansk landbrug, som er godt rustede til den biobaserede økonomi. BBI og de andre partnerskaber er vigtige i forhold til at skabe vækst. Jeg kan kun opfordre til, at flere danske virksomheder og videninstitutioner tager ansvar og samarbejder mere med andre europæiske lande og søger finansiering i EU, siger Morten Østergaard.
Fokus i BBI er på at mindske afhængigheden af fossile ressourcer i Europa ved at udbytte restprodukter fra landbrug og skovbrug, bioaffald samt bionedbrydeliget affald til nye biobaserede produkter og brændstoffer. Tankegangen er i overensstemmelse med regeringens initiativer på innovationsområdet: Innovationsstrategien, INNO+ og den nye innovationsfond.

Mest Læste

Annonce