Flerårsaftale skal sikre bedre forskning

27/08/2012 10:07

Uddannelsesministeriet

Universiteterne får hidtil uset tryghed om økonomien. Regeringen lægger op til en økonomisk flerårsaftale om basisforskningsmidler for mere end 25 mia. Aftalen skal give universiteterne mulighed for at langtidsplanlægge grundforskningen og sikre forskningsbaseret undervisning på højeste niveau.

Universiteterne skal have de bedst mulige rammebetingelser for at tilrettelægge forskning og sikre de studerende forskningsbaseret undervisning på højt internationalt niveau.

Derfor vil regeringen med finanslovsforslaget for 2013 for første gang fastlægge universiteternes bevillingsniveau for de næste tre år i stedet for et år ad gangen.

Med finanslovsforslaget for 2013 afsættes yderligere cirka 900 millioner kroner i 2013 og cirka 700 millioner kroner årligt i 2014-2015 til basisforskning på universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

Universiteternes basisforskningsmidler videreføres således i perioden 2013-2015 på 2012-niveauet på i alt 8,4 milliarder kroner årligt.

– Det er første gang, der laves en sådan økonomisk flerårsaftale. Med aftalen giver regeringen institutionerne mulighed for at langtidsplanlægge forskning og uddannelse og dermed grundlag for at øge kvaliten af begge dele. Til gengæld for budgetsikkerheden kræver vi synlige resultater, og det ser jeg frem til at drøfte med universiteterne, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Regeringen forudsætter, at universiteterne bidrager til at skabe større gennemsigtighed i deres virke både med hensyn til faglige resultater og anvendelse af ressourcer.

Det indbefatter blandt andet, at universiteterne medvirker positivt til et samarbejde om at etablere et datavarehus for økonomi og faglige aktiviteter, der vedrører de videregående uddannelser samt bidrager til bedre prognoser over uddannelsesaktiviteter efter en fælles model på området.

Mest Læste

Annonce