Flere ph.d.-uddannede skal skabe viden, vækst og velstand

27/8/12 7:56

Uddannelsesministeriet

Regeringen fortsætter den ambitiøse satsning på ph.d.-uddannelse med det kommende finanslovsforslag. De ph.d.-uddannede skal især løfte dansk forskning og styrke konkurrenceevnen og produktiviteten i den private sektor. Regeringen fastholder den ambitiøse satsning på ph.d.-uddannelse, selvom globaliseringsaftalen udløber.

Der er sket en fordobling af ph.d.-optaget fra 2003-2010. Den kraftige satsning, der blev gennemført med globaliseringsstrategien, bliver videreført på regeringens kommende finanslovsforslag, så universiteterne fortsat kan optage 2.400 ph.d.-studerende årligt.

Ph.d.erne er både beskæftiget på universiteterne, hvor de løfter dansk forskning, og på det private arbejdsmarked. Den fortsatte vækst i ph.d. ansættelser skal først og fremmest ske i den private sektor, hvor en stor del af de nyuddannede ifølge en ny analyse vil finde beskæftigelse.

Analysen, som det eksterne analysefirma Epinion har foretaget for Uddannelsesministeriet, viser også, at ph.d.ernes høje uddannelsesniveau er efterspurgt i såvel de mindre danske virksomheder, som de store forskningstunge virksomheder.

– Efterspørgslen er med til at synliggøre, at vi skal fastholde vores store indsats for at skabe arbejdskraft med et højt vidensniveau, som kan skabe vækst og velstand i Danmark, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Han fremhæver, at ph.d.ernes indsats på det private arbejdsmarked vil skabe et højere kvalifikationsniveau og bidrage til at styrke konkurrenceevnen og produktiviteten i den private sektor, hvor uddannelsesniveauet blandt de ansatte er lavere end i den offentlige sektor.

– I det private erhvervsliv er der et helt særligt behov for højtuddannede og ph.d.er, som kan være med til at skabe et videnløft. Det kræver en indsats fra flere sider at sikre, at deres karriereveje i stigende grad retter sig mod den private sektor. Her skal de bidrage til at skabe vækst og fornyelse i erhvervslivet, udvikle og fastholde virksomheder samt skabe arbejdspladser i Danmark. Udover ph.d.ernes bidrag til forskningen og til at højne vidensniveauet generelt, er deres bidrag til innovation helt central for udviklingen af det danske arbejdsmarked, siger Morten Østergaard.

Ph.d.ernes beskæftigelsesfrekvens er trods de seneste års lavkonjunktur på 94 procent. Epinions analyse viser, at der vil være balance i udbuddet af og efterspørgslen på ph.d.er frem til 2030. De ph.d.er, der bliver uddannet, kan altså forvente at finde beskæftigelse.

Allerede i dag er ph.d.erne en drivkraft for forskning og innovation i private virksomheder. Ifølge analysen svarer hver tredje virksomhed, at deres ph.d.-ansatte er beskæftiget med udvikling og innovation.

Uddannelsesministeriet vil følge efterspørgslen ved løbende at måle beskæftigelsesfrekvensen og lønniveauet for ph.d.er, da det er gode indikatorer for, hvor eftertragtede ph.d.erne er på arbejdsmarkedet.
 

Analyse

Som led i 'Analyse af efterspørgslen efter ph.d.-uddannede de kommende år' er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt cirka 2000 virksomheder. Analysen bygger desuden på branchefremskrivninger.
Der er gennemført mindre undersøgelser blandt aftagere i den offentlige sektor, herunder blandt regioner, sektorforskningsinstitutioner og professionshøjskoler, hvor en del af de kommende ph.d.er vil blive ansat.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce