Internationale studerende vil blive og arbejde i Danmark

Velfærd

02/09/2013 10:31

Nick Allentoft

Størstedelen af de internationale studerende på hele uddannelser i Danmark ønsker at arbejde i landet efter endt uddannelse.
Fire ud af fem internationale studerende i Danmark forventer at søge job i landet efter endt uddannelse. Det viser ny undersøgelse om internationale studerende i Danmarks karriereplaner, udarbejdet af Damvad for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Aarhus Universitet og VIA University College.   80 procent af de studerende er ifølge Damvads undersøgelse tilfredse med kvaliteten af deres studier, og det er især denne gruppe, der planlægger at søge job i Danmark efter endt uddannelse.   Uddannelsesminister Morten Østergaard fremhæver, at der ligger en stor gevinst for Danmark i at tiltrække og særligt fastholde internationale studerende.   - Det er glædeligt, at de internationale studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner er så interesserede i at arbejde i Danmark og bidrage til den danske økonomi efter endt uddannelse. Men skal vi have størst mulig gevinst ud af deres valg, at læse i Danmark, er det afgørende, at de får en bedre tilknytning til det danske samfund og kender til de mange muligheder, som vores land byder på, siger Morten Østergaard. Der er udbredt enighed blandt de studerende om, at den væsentligste hindring for at søge arbejde i Danmark er sproget, kulturelle barrierer samt afstand til familie og venner.   To tredjedele har ikke direkte tilknytning til det danske arbejdsmarked i form af studiejob, mens de læser. Mere end halvdelen af de studerende har til gengæld enten været i praktik eller er indgået i et samarbejde med en virksomhed som en del af deres studie eller har planer om at gøre det. Undersøgelsen viser, at denne arbejdsmarkedstilknytning er en vigtig faktor i forhold til, om de studerende vil søge arbejde i Danmark efter endt uddannelse.   Desuden har mere end en fjerdedel en begrænset social kontakt til danskere, og kun få kender de eksisterende tilbud om karrierevejledning, selvom karrierevejledning efterspørges.   Ud over faktorer som tilknytning til det danske arbejdsmarked og et socialt netværk er mulighederne for at få international erfaring, faglig udvikling samt en højere løn, end de forventer i hjemlandet, vigtige årsager til, at de studerende vil blive.   Undersøgelsen Internationale studerendes karriereplaner Undersøgelsen Internationale studerendes karriereplaner er gennemført af Damvad for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Aarhus Universitet og VIA University College. Den omfatter 4.949 respondenter og er dermed en af de største undersøgelser af internationale studerende i Danmark, som til dato er gennemført.   Analyse af samfundsøkonomisk gevinst ved tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende - gennemført af DREAM for Uddannelsesministeriet   Undersøgelsen Internationale studerendes karriereplaner  

Mest Læste

Annonce