Næsten 50.000 har søgt en videregående uddannelse gennem kvote 2

Velfærd

17/03/2014 10:09

Freja Eriksen

Der er i 2014 sket en lille stigning i antallet af ansøgere gennem kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren siger, at kvote 2 er en enestående mulighed for at sikre et godt match mellem studerende og de enkelte uddannelser.

Da fristen at søge optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2 udløb 15. marts klokken 12, havde 49.300 benyttet sig af muligheden. Alle ansøgninger er sket via www.optagelse.dk.

Det er en lille stigning i forhold til den 15. marts 2013, hvor 49.100 havde søgt optagelse gennem kvote 2. Det endelige antal opgøres i begyndelsen af april.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) ser gerne, at flere studerende kommer ind gennem kvote 2.

- Jeg ser gerne, at uddannelsesinstitutionerne er kreative, når de skal finde de allermest egnede og motiverede studerende. Det kan de gøre gennem kvote 2, hvor de kan bruge optagelsessamtaler eller test.

- Jeg synes, uddannelsesinstitutionerne mere aktivt skal bruge muligheden for at vælge præcist de studerende, der har netop det særlige engagement og den dybe interesse, der er brug for. Jeg opfordrer derfor uddannelserne til at bruge flere samtaler, motiverede ansøgninger eller prøver i stedet for kun at se på ansøgernes eksamensgennemsnit, siger Sofie Carsten Nielsen.

Ministeren opfordrer også alle de uddannelsessøgende til at overveje deres uddannelsesvalg frem mod fristen for at søge gennem kvote 1 den 5. juli 2014. For chancen for at komme ind er bedre, når man søger fagligt og geografisk bredt.

- Hvis man er meget kræsen, gør man sine chancer små. Så jeg vil opfordre til, at man også kigger i andre byer og på uddannelser, der er beslægtede med drømmestudiet. Drømmer man om at blive jurist, er det meget lettere at komme ind i nogle byer end andre. Og er man interesseret i at blive jordemoder, er der meget, der taler for, at man også ville kunne forfølge sin drøm på sygeplejerskeuddannelsen, siger Sofie Carsten Nielsen.

Udviklingen i kvote 2-søgningen afspejler ikke nødvendigvis udviklingen i det samlede antal ansøgere. De seneste år har kvote 2-søgningen dog været en strømpil for den generelle udvikling i det samlede antal ansøgere.

Det er obligatorisk for ansøgerne at søge digitalt via optagelse.dk, og derfor kan det foreløbige antal offentliggøres umiddelbart efter fristens udløb. Det endelige antal inkluderer ansøgere uden NemId, det vil sige ansøgere uden dansk CPR-nummer og personer, der har fået dispensation fra at søge digitalt. Derfor forventes ansøgertallet at stige yderligere.

En opgørelse over fordelingen af søgningen på hovedområder og uddannelsestyper bliver offentliggjort på www.fivu.dk primo april 2014.

Det endelige antal ansøgere til de videregående uddannelser i 2014 kan først opgøres efter den 5. juli.

Søgning og optag på de videregående uddannelser

  • Ansøgerne søger optagelse via selvbetjeningsløsningen www.optagelse.dk.
  • Den Koordinerede Tilmeldings hovedtal fra optagelsen 2013 kan anvendes som udgangspunkt for at vurdere optagelseschancer i 2014.
  • Information om alle de videregående uddannelser kan findes på Uddannelsesguiden www.ug.dk
  • 15. marts 2014: Frist for ansøgning i kvote 2, samt for ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til uddannelser med optagelsesprøve/samtale.
  • 5. juli 2014: Frist for ansøgning i kvote 1. Den samlede søgning til de videregående uddannelser kan opgøres efter 5. juli.
  • 30. juli 2014: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning.

Søgning og optag i 2013

  • Det totale antal ansøgere per 18. marts var 50.084 personer.
  • Det samlede søgningstal (både kvote 1 og 2) var 88.040 ansøgere.
  • Den endelige opgørelse i oktober viste, at i alt 64.746 personer blev optaget på en videregående uddannelse i 2013.

Se tal og fakta for søgning og optag på de videregående uddannelser for 2013

Mest Læste

Annonce