Ny læreruddannelse skal løfte folkeskolen

01/06/2012 14:31

Uddannelsesministeriet

Regeringen har indgået forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en ny, fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse, der matcher folkeskolens behov, er gennemsyret af almen dannelse og hæver barren for de lærere, der skal løfte morgendagens folkeskole.

Læs aftaleteksten: Reform af læreruddannelsen

Forligskredsen bag den eksisterende læreruddannelse er den 1. juni blevet enige om en ny læreruddannelse, der skal være med til at løfte folkeskolen.

– Et af de centrale mål er, at eleverne i folkeskolen i højere grad skal mødes af lærere, der har en faglig fordybelse i netop det fag, der er på skoleskemaet. Lærerstanden er en vital del af fundamentet under et samfund, hvor børnene er den vigtigste ressource. Vi er derfor nødt til både at løfte niveauet på læreruddannelsen og hæve barren for de lærerstuderende, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

– Det glæder mig, at vi i den brede forligskreds har kunnet opnå enighed om en reform, der skal være med til at fremtidssikre Danmark. Jeg forventer, at den ny læreruddannelse vil kunne tiltrække og fastholde endnu flere fagligt dygtige studerende med talent for og lyst til at undervise, siger Morten Østergaard.

Partierne er enige om, der skal være fokus på, hvad den færdiguddannede lærer kan og ikke, hvad han eller hun har været igennem.

Det betyder, at landets mest detailregulerede uddannelse fremover reguleres efter samme principper som andre videregående uddannelser, mens der til gengæld stilles større krav både ved indgangen til studiet, under praktikforløbet og ved et øget antal eksamener, der fremover skal baseres på konkrete kompetencekrav, der en til en matcher fagene i folkeskolen.

Partierne er samtidig enige om at styrke lærernes grundfaglighed, herunder for eksempel klasserumsledelse, relationskompetence, kompetencer i forhold til inklusion og identifikation af sociale problemer.

– Der er stadig alt for mange, der kommer igennem folkeskolen uden de mest basale kundskaber og i forlængelse af regeringens ønske om en inkluderende folkeskole, klæder vi med denne reform lærerne markant bedre på til at tage sig af dem, der måske har brug for en ekstra hånd, siger Morten Østergaard.

Samtidig er partierne enige om, at den almene dannelse skal gennemsyre hele uddannelsen, således at kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab indgår i lærernes grundfaglighed, ligesom der i de enkelte undervisningsfag kommer fokus på, at lærerne kan forberede eleverne på deres deltagelse og medansvar for et samfund med frihed og folkestyre, jf. folkeskolens formål.

Læreruddannelsen skal desuden hvile på den nyeste, evidensbaserede viden om, hvad der virker i folkeskolen.

Moduliseringen af læreruddannelsen vil sidst, men ikke mindst, betyde, at lærerstuderende vil få meget bedre mulighed for at læse i udlandet og inddrage internationale erfaringer i deres uddannelse, ligesom den vil hænge bedre sammen med det øvrige uddannelsessystem med henblik på at sikre højere kvalitet og større evne til at imødekomme arbejdsmarkedets krav om en mangfoldighed af kompetencer.

– Det skal blive mere naturligt for blandt andre sproglærere at tage til udlandet som en del af deres uddannelse og samspillet med andre uddannelser som for eksempel musikkonservatoriet giver nye muligheder for kvalitet og relevans i uddannelsen, siger Morten Østergaard.

Den ny uddannelse vil gælde fra sommeroptaget 2013.

Læs aftaleteksten: Reform af læreruddannelsen

Læs også:
 

"Skolerne: højere krav vil give bedre lærere"
 

"Skrappere adgangskrav til lærerstudiet

Mest Læste

Annonce