Nye innovationscentre skal styrke dansk forskning og skabe vækst

28/08/2012 14:52

Uddannelsesministeriet

Regeringen afsætter 25 millioner kroner på finanslovsforslaget til at videreføre eksisterende innovationscentre og etablere nye. Centrene skal skabe økonomisk vækst og markedsføre Danmarks styrkepositioner.

Regeringen vil trække viden og investeringer til Danmark samt øge eksporten til nye vækstlande og dermed styrke dansk teknologisk udvikling og konkurrenceevne.

Derfor afsætter den på finanslovsforslaget 24,6 millioner kroner i 2013 og 2014 til at videreføre eksisterende innovationscentre i Silicon Valley, Shanghai og München samt til at etablere to – tre nye innovationscentre i førende internationale forskning-, uddannelses- og innovationsregioner.

Innovationscentrene skal styrke dansk forskning, udvikling og uddannelse, tiltrække investeringer til Danmark og øge dansk eksport inden for danske styrkepositioner.

– Ved at udvide antallet af innovationscentre til nye vækstlande øger vi effekten og rækkevidden af den igangværende indsats. De kommende brohoveder skal bistå danske forskere og videnvirksomheder med adgang til og samarbejde med unikke internationale videnmiljøer ligesom de skal tiltrække investeringer og arbejdspladser til Danmark. Satsningen harmonerer fint med regeringens Vækstmarkedsstrategi samt regeringens kommende innovationsstrategi, der blandt andet skal øge eksporten til nye vækstmarkeder og ruste danske virksomheder og videninstitutioner til den globale udvikling, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Brugerne af de nuværende tre centre er meget tilfredse. Det viser to eksterne evalueringer af centrene, som blev gennemført i 2008 og 2010.

– Med innovationscentrene har vi fundet en opskrift, der virker. Det er vigtigt at være til stede i verdens førende internationale F&U-regioner. Og her hjælper centrene med adgang til ny teknologi, samarbejdspartnere og nye markeder, der i sidste ende er med til at skabe vækst og jobs i Danmark, siger Morten Østergaard.

Beslutningen om placeringen af de nye centre vil ske i et samarbejde mellem uddannelsesministeren og handels- og investeringsministeren på baggrund af en kortlægning af perspektivrige internationale forsknings- og udviklingsregioner og i dialog med relevante aktører, herunder forskningsråd og erhvervslivets organisationer. Det er vigtigt, at centrene gennem stærke relationer kan skabe synergi og fungere som en indgang til de stærkeste forskningsmiljøer og virksomheder i Danmark.


Innovationscentrene

Innovationscentrene drives og udvikles i et tæt samarbejde mellem Uddannelsesministeriet og Eksportrådet i Udenrigsministeriet. De er placeret i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsregioner (hot spots) i Silicon Valley (USA), Shanghai (Kina) og München (Tyskland).
Innovationscentrene bistår danske viden- og uddannelsesinstitutioner og virksomheder med at omsætte viden til vækst igennem formidling af netværk og partnerskaber med førende udenlandske partnere samt skræddersyet rådgivning. Centrene skal desuden trække talent og videntunge og jobskabende investeringer til Danmark.

Mest Læste

Annonce