Reform af pædagoguddannelsen skal fremtidssikre Danmark

Velfærd

21/06/2013 15:42

Uddannelsesministeriet

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er blevet enige om at reformere pædagoguddannelsen, så vi skaber trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge, sikrer alle mulighed for et godt liv samt bedre forudsætninger for at gennemføre en uddannelse.

 

 

 

Forståelsespapir om reform af pædagoguddannelsen

En ny pædagoguddannelse skal hæve barren for morgendagens pædagoger, styrke indsatsen for de mest udsatte mennesker med handicap og forberede pædagogerne til deres rolle i fremtidens skole.

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er den 21. juni blevet enige om at reformere landets største uddannelse, pædagoguddannelsen. Reformen skal understøtte målet om øget social mobilitet i befolkningen og styrke uddannelsen på fire områder:
• Højere faglighed og kvalitet
• Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis
• Øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans
• Styrkede tværprofessionelle kompetencer

Uddannelsesminister Morten Østergaard fastslår, at pædagoguddannelsen ligesom de øvrige velfærdsuddannelser skal indrettes efter den virkelighed, der venter de færdiguddannede.

- Skal vores håb og drømme på vegne af vores børn og unge realiseres, kræver det veluddannede og engagerede pædagoger. Børnene er vores vigtigste ressource. En tidlig indsats i vores dagtilbud skal bryde negativ social arv, så alle udnytter deres evner bedst muligt og flere får forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Det giver den enkelte mulighed for at sætte rammerne for sit eget liv og blive en aktiv spiller i samfundet, der til gengæld har brug for vilje, evner og kompetencer til at skabe vækst og velfærd. Det glæder mig, at der nu er opnået enighed om at reformere pædagoguddannelsen, siger Morten Østergaard.

Den ny pædagoguddannelse skal være mere intensiv og skærpe kravene til de studerende. Der skal udvikles fælles kompetencemål for uddannelsen, og de studerende skal kunne vælge en af tre specialiseringer, der indebærer en betydeligt højere grad af fordybelse end i dag:
• Småbørnspædagogik
• Skole- og fritidspædagogik
• Social- og specialpædagogik

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini hilser den nye pædagoguddannelse velkommen.

- Med den nye folkeskoleaftale vil der komme et endnu tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen. Vi vil sætte pædagogernes kompetencer i spil i den nye understøttende undervisning til for eksempel bevægelse og kreative forløb. Pædagogerne vil kunne indgå på samtlige klassetrin og i forbindelse med inklusionsindsatsen. Dette understøttes af en ny pædagoguddannelse, hvor de studerende får mulighed for at specialisere sig, siger Christine Antorini.
Uddannelsens tværprofessionelle element skal skabe øget samarbejde mellem blandt andet pædagoger og lærere i folkeskolen samt mellem pædagoger og socialrådgivere og andre faggrupper. Fokus skal være på det hele menneske og på det enkelte menneske.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup er også tilfreds.

- Der er stor forskel på de kompetencer, en pædagog skal have, og den dagligdag, som vedkommende får, alt efter, om han kommer til at arbejde i en børnehave med små børn eller i et botilbud med voksne stofmisbrugere og hjemløse. Det skal pædagoguddannelsen selvfølgelig tage højde for. Så jeg er meget tilfreds med, at der er enighed om behovet for en stærkere specialisering på pædagoguddannelsen. Det vil give os pædagoger, som ved mere om, hvordan man bedst hjælper mennesker med handicap eller sociale problemer. Derfor bidrager en reform til en endnu stærkere og bedre social indsats, siger Karen Hækkerup.

Uddannelsesordfører for Enhedslisten, Rosa Lund:

- Jeg er så glad for, at vi nu styrker pædagoguddannelsen. Pædagogerne udfører en af de vigtigste opgaver i vores samfund, nemlig udvikling af børn og voksne. Vi ved fra forskning, at daginstitutioner betyder meget for, hvordan børn klarer sig senere hen. Derfor er det vigtigt, at der også er veluddannet personale. I Enhedslisten er glade for, at vi med denne her aftale nu styrker koblingen mellem teori og praksis, så de studerende kan omsætte ny viden til praksis, siger Rosa Lund.

Uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti, Jens Henrik Thulesen Dahl:

- Jeg glæder mig over, at vi får styrket pædagoguddannelsen. Ved at hæve kravene og forventningerne til fremtidens pædagoger håber jeg, at vi kan være med til at øge respekten og anseelsen omkring pædagogfaget. Specielt er jeg glad, at vi kan sikre sammenhæng mellem teori og praksis ved skærpede kompetencekrav til praktikperioden, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Partierne er endvidere enige om, at der senest 1. juli 2013 vil blive sendt lovforslag i høring. Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige om at fortsætte drøftelserne med alle Folketingets partier på baggrund af høringssvarene og søge den bredest mulige tilslutning til reformen.

Den ny pædagoguddannelse skal gælde fra sommeroptaget 2014.

Mest Læste

Annonce