Regeringen vil styrke kvalitetssikringen af de videregående uddannelser

30/10/2012 14:46

Uddannelsesministeriet

Uddannelsesministeriet har i dag sendt lovforslag om et nyt akkrediteringssystem for de videregående uddannelsesinstitutioner i høring. Akkrediteringssystemet skal bidrage til at sikre såvel eksisterende som nye uddannelsers kvalitet og samfundsrelevans og skal samtidig føre til markant mindre bureaukrati for uddannelsesinstitutionerne.

Forslaget bygger på følgende overordnede principper:

  • Overgang fra akkreditering af hver enkelt uddannelse til institutionsakkreditering
  • Prækvalifikation af nye uddannelser med fokus på relevans for samfundet
  • Mulighed for at udtage uddannelser med særlige kvalitetsmæssige udfordringer til en særlig gennemgang
  • At akkrediteringsopgaverne skal varetages samlet af Akkrediteringsinstitutionen i Danmark (ACE)
  • At akkrediteringssystemet skal suppleres af tværgående evalueringer for hele det videregående uddannelsesområde, som varetages af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Ifølge Uddannelsesminister Morten Østergaard vil forslaget indebære mindre papirarbejde, men også, at institutionernes ledelser i højere grad skal fokusere på kvaliteten i uddannelserne.

– Formålet med at ændre akkrediteringssystemet er først og fremmest at styrke uddannelsernes kvalitet og bruge ressourcerne mere målrettet på det daglige arbejde med at forbedre undervisning og sammenhæng til arbejdsmarkedet. Samtidig er det vigtigt at få ét fælles system for alle de videregående uddannelser, der nu er samlet i Uddannelsesministeriet, siger Morten Østergaard.

Der er frist for afgivelse af høringssvar mandag den 3. december 2012, kl. 12.00, hvorefter regeringen vil optage forhandlinger med forligskredsen og Folketingets øvrige partier om forslaget.

Mest Læste

Annonce