Rekordstor søgning i kvote 2

19/03/2013 10:37

Uddannelsesministeriet

Aldrig har så mange personer søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2 Da ansøgningsfristen til kvote 2 udløb kl. 12 i dag, havde 49.137 personer indsendt en digital ansøgning til de videregående uddannelser via optagelse.dk.

Det er det største antal kvote 2 ansøgere, der nogensinde er registreret.

Det er i år første år, hvor det har været obligatorisk for ansøgerne at søge optagelse digitalt via optagelse.dk. Det er således også første gang, der kan offentliggøres et søgningstal så tæt på fristens udløb.

I starten af april kan også det samlede antal ansøgninger fra ansøgere uden NemId, dvs. ansøgere uden et dansk CPR-nr., og fra personer, der af anden årsag har fået dispensation fra at søge digitalt, opgøres.

Det må derfor forventes, at tallet stiger yderligere.

Til sammenligning var der i 2012 totalt 38.683 personer, der søgte optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over den store fremgang, der viser, at regeringens målsætning om et højere uddannelsesniveau i Danmark følges af en stor interesse for at søge videregående uddannelse.

- Det er meget positivt, at så mange unge ønsker at starte på en videregående uddannelse. Det er endnu et skridt på vej mod regeringens mål om at skabe den bedst uddannede generation nogensinde, siger Morten Østergaard.

Uddannelsesministeren opfordrer fortsat alle uddannelsessøgende til at bruge foråret til at gøre sig tanker om deres uddannelsesvalg frem mod fristen for ansøgning i kvote 1 den 5. juli 2013 – både dem, der allerede har søgt i kvote 2 og dem, der søger frem mod fristen den 5. juli:

- Jeg opfordrer alle ansøgere til at søge bredt fagligt og geografisk for at øge chancerne for at blive optaget på en videregående uddannelse. Vi ved fra tidligere år, at de unge ofte har nogle meget faste forestillinger om drømmeuddannelsen og kun søger én uddannelse eller én studieby. Men hvis man fx har søgt ind på en meget attraktiv uddannelse i kvote 2, hvor der er kamp om pladserne, kan man med fordel overveje, om der er beslægtede uddannelser med knap så stor søgning, der i lige så høj grad kan opfylde ens forventninger og drømme, og hvor man kan søge optag i kvote 1, siger Morten Østergaard.

En vækst i antallet af kvote 2 ansøgere fører ikke nødvendigvis til en tilsvarende vækst i det samlede antal ansøgere, der også inkluderer søgningen i kvote 1 pr. 5. juli. Men søgningen i kvote 2 har i de forudgående år været en strømpil for den samlede udvikling i antallet af ansøgere.

Stigningen i kvote 2 kan derudover skyldes ændrede søgemønstre hos ansøgerne, sådan at en højere andel af ansøgerne i år har valgt at søge ved fristen den 18. marts frem for den 5. juli 2013. Om det er tilfældet kan først afgøres, når det samlede søgningstal kendes til sommer.

En opgørelse over fordelingen af søgningen på hovedområder og uddannelsestyper vil blive offentliggjort på fivu.dk primo april 2013.

Fakta om søgning og optag i 2012

Mest Læste

Annonce