Rekordstor søgning til uddannelser via kvote 2

23/04/2012 11:26

Uddannelsesministeriet

Søgningen til de videregående uddannelser via kvote 2 er større end nogensinde. Det er især erhvervsakademierne og de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, der får stigende opmærksomhed. Søgningen til de videregående uddannelser gennem kvote 2 var ved ansøgningsrunden den 15. marts 2012 historisk stor.

39.000 unge har søgt ind på en videregående uddannelse. Det er to procent flere end på samme tidspunkt i 2011, som også var et rekordår. Det viser en ny opgørelse fra Uddannelsesministeriet.

Det er især erhvervsakademiuddannelserne, der er steget i popularitet.

Men der er også sket en stigning i antallet, der søger ind på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på universiteterne, som tidligere har haft svært ved at fylde pladserne op.

– Det er meget glædeligt, at så mange indtil nu har valgt at søge ind på uddannelserne og især, at der er en stigende søgning til erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Hvis vi skal nå regeringens målsætning om, at 60 procent skal have en videregående uddannelse, er det især her, vi skal sætte ind.

Politikere og erhvervsliv har tidligere ærgret sig over den vigende interesse for at blive ingeniør eller naturvidenskabelig kandidat. Nu tyder det heldigvis på, at ansøgerne i stigende grad finder disse uddannelser attraktive, siger Morten Østergaard.

Søgningstallene tyder på, at ansøgerne er blevet mere realistiske i deres valg og i højere grad søger ind på uddannelser med gode muligheder for at blive optaget og gode muligheder for at få job efter endt uddannelse. For eksempel er der sket et fald i søgningen til arkitektuddannelsen, mens der er sket en tilsvarende stigning på uddannelserne til designteknolog og multimediedesigner.

– Regeringen har taget en række initiativer for at få flere til at søge ind på en videregående uddannelse. Blandt andet vil vi give institutionerne større frihed til selv at tilrettelægge uddannelserne. Universiteterne har fået frihed til at øge kvote 2 optaget, hvis de
har en faglig begrundelse. Vi vil gøre det lettere for de studerende at læse et semester i udlandet og tage i praktik samt efter- og videreuddanne sig. Det er alt sammen med til at give uddannelserne et afvekslende og udviklende indhold, koble teori og praksis og gøre de studerende mere attraktive for arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, siger Morten Østergaard.

Søgningen til læreruddannelsen er igen på niveau med 2010 efter en markant stigning i ansøgertallet i 2011.

– Søgningstallene for kvote 1 kan ændre billedet, men vi har brug for, at endnu flere ansøgere ser muligheder i læreruddannelsen. Med et seriøst udspil til en ny læreruddannelse vil regeringen give
professionshøjskolerne frihed til at skabe mere attraktive, mere moderne og fagligt stærkere læreruddannelser, som kan tiltrække endnu
flere dygtige ansøgere, siger Morten Østergaard.

15. marts er det tidspunkt, udenlandske ansøgere kan søge om optagelse på en dansk videregående uddannelse. Samlet set er antallet steget en
smule, mens antallet af nordiske ansøgere er på nogenlunde samme niveau som sidste år.

Fakta: Søgning 15. marts
Kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale skal søge ind på de videregående uddannelser senest den 15. marts.
Danske ansøgere kan søge frem til 5. juli via kvote 1, hvor ansøgningen udelukkende vurderes ud fra karaktergennemsnit.

Tallene per 15. marts giver et signal om årets generelle tendenser for den samlede søgning.
Ansøgerne kan søge optagelse til de videregående uddannelser via selvbetjeningsløsningen www.optagelse.dk.
 

Mest Læste

Annonce