Stærk bestyrelse skal investere i Danmarks fremtid

Ledelse

26/3/14 9:03

Freja Eriksen

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget ni bestyrelsesmedlemmer, der skal lede Danmarks Innovationsfond og uddele bevillinger for 1,6 milliarder i 2014.

Etableringen af Danmarks Innovationsfond er den største reform af det danske forsknings- og innovationssystem i de seneste to årtier.

Den 25. marts udpeger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen i forlængelse af, at et enigt Folketing har vedtaget lov om Danmarks Innovationsfond, de ni bestyrelsesmedlemmer, der fremover skal lede fonden.

- Jeg har udpeget et stærkt og kompetent team, der skal sikre, at vi får mest muligt ud af vores massive offentlige investeringer i forskning og udvikling. De får et meget stort ansvar. De skal sørge for, at de 1,6 milliarder kroner bliver brugt på en måde, så virksomheder og forskere sammen kan skabe banebrydende forskningsresultater, der kan løse samfundsproblemer og skabe vækst og nye arbejdspladser til gavn for hele Danmark, siger Sofie Carsten Nielsen.

De ni bestyrelsesmedlemmer:

 • Jørgen Mads Clausen, formand i Højteknologifonden og bestyrelsesformand Danfoss (formand for bestyrelsen indtil 31. december 2014)
 • Jens Maaløe, president og CEO Terma (næstformand, formand pr. 1. januar 2015)
 • Peter Kurtzhals, Forskningsdirektør Novo Nordisk
 • Claus Hviid Christensen, director, Head of Group R&D Dong
 • Flemming Besenbacher, professor Aarhus Universitet og bestyrelsesformand Carlsbergfondet
 • Anja Boisen, professor DTU
 • Claus Jensen, forbundsformand Dansk Metal
 • Peter Olesen, formand for Det Strategiske Forskningsråd og direktør i ActiFoods (medlem indtil 31. december 2014)
 • Conni Simonsen. formand for Rådet for Teknologi og Innovation og direktør på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet (medlem indtil 31. december 2014)

Danmarks Innovationsfond etableres per 1. april 2014 og skal uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Fondens budget er i 2014 på knap 1,6 milliarder kroner.

Med etablering af fonden sker der en markant forenkling af forsknings- og innovationssystemet, der samtidig rettes mere mod efterspørgsel.

Med fonden kan der sættes mere sammenhængende satsninger i gang på tværs af forskning, teknologiudvikling og innovation, for eksempel i form af de kommende samfundspartnerskaber om innovation, som fonden skal udmønte.

Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation

 • Danmarks Innovationsfond er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.
 • Fonden retter sig mod erhvervslivet og skal især understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.
 • Samtidig skal fonden opdyrke centrale forskningsområder gennem målrettede investeringer og have fokus på at imødekomme samfundets efterspørgsel på nye produkter og innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer.