Stor interesse for at bidrage til fremtidens innovationsindsats

26/03/2013 10:51

Uddannelsesministeriet

Organisationer og vidensinstitutioner har bidraget med 450 indspil, der skal bidrage til en kortlægning af Danmarks udfordringer og innovationsbehov, INNO+. Kortlægningen skal skabe danske arbejdspladser og løsninger på globale udfordringer.

En hjørnesten i regeringens nye innovationsstrategi er nye samfundspartnerskaber om innovation, som skal vende globale udfordringer til danske løsninger, der kan sælges på globale markeder.

Derfor inviterede uddannelsesminister Morten Østergaard i december 2012 en bred kreds af erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og repræsentanter for offentlige myndigheder med flere til at deltage i udarbejdelsen af en kortlægning af Danmarks udfordringer og innovationsbehov INNO+.

Resultatet er overvældende. Omkring 90 organisationer, videninstitutioner og andre har tilsammen leveret cirka 450 godt gennemarbejdede forslag. Universiteterne alene har bidraget med næsten 150 indspil, men også GTS-institutter, erhvervsakademier og professionshøjskoler har sendt mange bidrag. De danske virksomheder er også stærkt repræsenteret i indspil fra erhvervslivets brancheorganisationer, som har bidraget meget aktivt til processen.

I uge 12 blev de omkring 450 indspil debatteret på fem workshops i København og Odense. Deltagerne var en lang række folk med særlig viden om de innovationsbehov, som er udpeget i de mange indspil. De mange interessenter skulle forsøge at vurdere og præcisere de mange gode indspil. Resultatet har givet en foreløbig indikation af, hvor det vil være særlig perspektivrigt at fokusere innovationsindsatsen i fremtiden. 

- Det er ikke nogen let øvelse at identificere de områder, hvor der er størst behov og potentiale i en samlet innovationsindsats. Jeg er glad for den store interesse for at bidrage til udarbejdelsen af et robust viden- og prioriteringsgrundlag for blandt andre de kommende samfundspartnerskaber om innovation. Interessen fortæller mig, at der er stor opbakning til i fællesskab at udpege og samles om at finde løsninger på vores fælles udfordringer. Jeg ser frem til det videre forløb, siger Morten Østergaard.

Nu skal de omkring 450 indspil sammen med workshopresultaterne analyseres og bearbejdes yderligere med henblik på at udarbejde det endelige viden- og prioriteringsgrundlag, som skal være klar til efterårets finanslovsforhandlinger.

Om INNO+

INNO+ skal skabe et solidt, fagligt grundlag for at prioritere markant større og mere fokuserede innovationssatsninger end hidtil set. 

INNO+ skal danne grundlag for prioriteringen af nye samfundspartnerskaber om innovation med deltagelse af erhvervsliv, videninstitutioner og den offentlige sektor.

Partnerskaberne skal frembringe nye, innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer og derigennem skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

INNO+ kan også fungere som inspiration for strategiske investeringer i innovation for en lang række samfundsaktører, for eksempel virksomheder, kommuner og teknologiske institutter.  

Læs alle indspillene

Læs om Innovationsstrategien

Mere om INNO+

Mest Læste

Annonce