Stort rygstød til forskning i folkeskolen

22/11/2012 14:31

Uddannelsesministeriet

Ph.d.-rådet har uddelt 40 millioner kroner til 15 ph.d.-projekter om blandt andet inklusion, sprogundervisning, digitalisering og elevrettet ledelse i folkeskolen. Midlerne er afsat af regeringen for at styrke den praksisnære forskning i folkeskolen.

Regeringen har besluttet, at forskningen i folkeskoleområdet skal styrkes og bredes ud til folkeskoler og kommuner - og dermed til den enkelte elev.

Derfor har regeringen af sat midler til den praksisnære forskning i folkeskolen. Ph.d.-rådet har nu uddelt udmøntet 40 millioner kroner - til ph.d.-stipendier, der skal omhandle folkeskolen. Pengene er afsat som led i aftalen om forskningsreserven for 2012 og en del er overført fra 2011.

I alt er der bevilget 15 ph.d.-projekter, der blandt andet handler om inklusion, sprogundervisning, digitalisering og elevrettet ledelse.

Forskningen sker i regi af universiteternes ph.d.-skoler og i samarbejde med professionshøjskolerne, som er garant for praksisnær viden.

Uddannelsesminister Morten Østergaard er tilfreds med, at bevillingerne nu uddeles til konkrete projekter – på baggrund af regeringens prioritering af forskning med fokus på folkeskolen. 

– Bevillingerne med til at understøtte de positive samarbejdsrelationer, der allerede er mellem universiteter og professionshøjskoler på folkeskoleområdet. Samtidig skaber de konkrete projekter en vigtig forskningsbaseret og praksisnær viden, der kan bruges direkte i undervisningen i og udviklingen af folkeskolen. Jeg glæder mig til at se resultaterne af projekterne, siger Morten Østergaard.

Der har været stor interesse for projekterne. I alt 44 ansøgere har i samarbejde med professionshøjskoler og et universitet formuleret en ansøgning. 

De ph.d.er, der uddannes, skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling. Midlerne er også på den måde med til at understøtte evidensbaseringen af læreruddannelsen.

Forskningsprojekterne igangsættes i 2013. I begyndelsen af 2013 vil ph.d.-rådet på sin hjemmeside offentliggøre fristen forfor indsendelse af ansøgninger til næste ansøgningsrunde.

Regeringen har i finanslovsaftalen for 2013-2015 afsat 30 millioner kroner årligt til ph.d.-rådet til opbygning af forskningskapacitet inden for folkeskoleområdet.

Ph.d.-rådet

  • Ph.d.-rådet har til opgave at uddele ph.d.-stipendier i didaktik, almen pædagogik, specialpædagogik, overgange fra og til folkeskolen med videre. 
  • Projekterne skal være organiseret i samarbejder mellem professionshøjskoler og universiteter.

Mest Læste

Annonce